ארגון מנת"ה

אתיקה

ארגון מנת"ה שם לו למטרה לקדם התנהלות מקצועית ואתית בקרב מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל, בהתאם לקוד האתי של ארגון ההסמכה הבינלאומי למנתחי התנהגות (BACB).

לקריאה אודות אתיקה וניתוח התנהגות בישראל לחץ כאן

חברות בארגון

מידע מפורט אודות הצטרפות לארגון: סטטוס חברות בארגון, מדוע להצטרף לארגון, מה מקנה החברות בארגון וכיצד מצטרפים.

לחץ כאן לקריאה מורחבת אודות חברות בארגון

ועדות ובעלי תפקידים

ארגון מנת"ה מתנהל באמצעות ועד  הנבחר באסיפה הכללית מדי שנה, וכולל מספר בעלי תפקידים בוועדות ייחודיות. כל בעלי התפקידים הנם מנתחי התנהגות מוסמכים אשר חברים בארגון.

לרשימת בעלי תפקידים בארגון לחץ כאן

מטרות הארגון

ארגון מנת"ה הוקם בשנת 2008, במטרה לקדם ניתוח התנהגות יישומי (ABA) בישראל ולשרת את צרכיהם של מנתחי ההתנהגות המוסמכים הפועלים בארץ.

לקריאה אודות מטרות הארגון לחץ כאן.

ניתוח התנהגות יישומי

ניתוח התנהגות יישומי
(ABA – Applied Behavior Analysis) הינה גישה מדעית לגילוי משתנים סביבתיים המשפיעים על ההתנהגות.

לקריאה מורחבת אודות הגישה ההתנהגותית לחץ כאן

הכרה במקצוע 

ארגון מנת"ה פועל לקידום והכרה של מקצוע ניתוח התנהגות יישומי בישראל.

לקריאה אודות קידום והכרה במקצוע ניתוח התנהגות יישומי לחץ כאן 

מבנה ארגוני 

ארגון מנת"ה הנו ע"ר (עמותה רשומה) ומלכ"ר (ארגון ללא כוונת רווח) נוסד בשנת 2008

לקריאה אודות פירוט המבנה הארגוני של הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים

פרוטוקולים

חברי ועד ארגון מנת"ה נפגשים על בסיס קבוע לישיבות ועד בנושאים הרלוונטיים לפעילות הארגון בתחומים השונים.
נשמח לשתף את כל מי אשר מגלה עניין בפעילות הארגון בסיכומי ישיבות הועד.

לעיון בפרוטוקולים של ישיבות הועד בארגון לחץ כאן