פורום אוקטובר 4/10/18

פורום: הכללת מיומנויות חברתיות באמצעות שילוב בקהילה ומעגלים חברתיים משניים עבור ילד על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה גילי יהב, BCBA וקרן סמואל- מגל, BCBA