השתלמויות מנת"ה

סדנה בנושא: מרכיבי הדרכה יעילה ורגישה בניתוח התנהגות 

תאריך: 10.8.17 במכללה האקדמית בית ברל, כיתת הדס 516/1

חומרים: הזמנה

 

כנס OBM ה-1 בישראל: ניתוח התנהגות בסביבה ארגונית: מקורות, ייחודיות ויישומים מעשיים

 תאריך: 20.7.2017 במכללה האקדמית כנרת.

חומרים: תכניה, תקצירי הרצאות ורקע על המרצים

מצגות: Akpapuna_MotivationWarrilow_FeedbackTruske_TrainingSmith_Punctuality

Ring_SummaryRing_IncentivesRamos_SafetyOBrien_HistotyMolina_SystemsCulture

Johnson_IntroductionJohnson_InnovationIreland_Leadership

התכנסות מקצועית בנושא: רגולציה של המקצוע – עם הפנים קדימה.

 תאריך: 22.6.2017  במכללה האקדמית בית ברל.

חומרים: הזמנה לכינוס

תוכנית כינוס רגולציה 

 סיכום הרצאות:  סיכום הרצאות- התכנסות מקצועית 22.6.17

יום עיון בנושא אתיקה בישראל

 תאריך: 18.05.2017  באוניברסיטת העיברית בירושלים.

חומרים: הזמנה ליום עיון אתיקה

פורום בנושא:  PRT  – Pivotal Response Treatment

 תאריך: 25.04.2017  באוניברסיטת ת״א.

חומרים: הזמנה לפורום אפריל

מצגת השתלמות PRT יפעת מירסקי

הכנס השנתי לניתוח התנהגות יישומי- ארגון מנת"ה

תאריך: 02.03.2017  יום חמישי במכללה האקדמית בית ברל.

חומרים: הזמנה לכנס השנתי לניתוח התנהגות יישומי

לו"ז הכנס השנתי 

מפת בית ברל 

 

פורום בנושא: תוכניות קידום מערכתיות בעבודה עם אוטיסטים בוגרים במסגרות דיור ותעסוקה.

תאריך: 15.02.2017  באוניברסיטת ת״א.

חומרים: הזמנה לפורום פברואר

 

פורום מתקדם – סדנת למידת דיוק ושטף המרצים/ות: נדב דורון וליאת דוד, מנתחי התנהגות מוסמכים.

תאריך: 17.01.2017

חומרים: הזמנה לפורום ינואר

 

 

הזמנה לפורום מקצועי- אתגרים באימון צוות חינוכי

תאריך: 10.11.2016

חומרים: הזמנה לפורום נובמבר 

מצגת : אתגרים באימון צוות חינוכי 

 

 

הזמנה לפורום ספטמבר- עדכונים בנושא הדרכה והתקשרות חוזית על פי דרישות הבורד

תאריך: 21.9.2016

חומרים: הזמנה לפורום ספטמבר 

מצגת תנאים לשימור ההסמכה מבוסס הנחיות הבורד העולמי

אתיקה בסלון – מפגשים אינטימים בנושאי אתיקה

תאריך: 23-25.5.16

חומרים:

הזמנה פורום אתיקה גילי

הזמנה פורום אתיקה דיטה

הזמנה פורום אתיקה ליאת

הזמנה פורום אתיקה אייל

פורום מקצועי: הקוד האתי החדש – אותה גברת בשינוי אדרת?!

תאריך: 27.1.16

חומרים:

הזמנה לפורום אתיקה
תקציר פורום אתיקה

הרצאה הקוד האתי החדש

פורום מקצועי: עדכונים בנושא סופרוויז'ן והתקשרות חוזיתלהם מחוייבים מנתחי התנהגות על פי חוקי הלשכה העולמית להסמכת מנתחי התנהגות (BACB)

תאריך: 14.12.15

חומרים:

הזמנה לפורום מקצועי

פורום מקצועי

פורום בנושא: אתיקה – עדכונים לקוד האתי, ביצוע ניתוח סיכון – תועלת, וגישה מעשית להתמודדות עם סוגיות אתיות.

תאריך: 28.11.14

חומרים: 

 מצגת – אתיקה והתנהלות מקצועית

3

שם הכנס: שימוש בכלים להערכת מיומנויות והתנהגויות – סקירה של כלי הערכה בתחום של אוטיזם ברמות תפקוד שונות וכן כלי הערכה להתנהגות עבור ילדים עם התפתחות תקינה

תאריך: 22.10.14

חומרים:

טבלת כלי הערכה למיומנויות והתנהגות .

מצגת סקירת כלי הערכה

5

פורום מקצועי: עקרונות מעשיים ביישום ABA בסביבה המשפחתית.

תאריך: 28.12.14

חומרים:

סוגיות בהפעלת התערבות התנהגותית בסביבה המשפחתית – פרופ רולידר עמוס

 

6

שם הכנס: שימוש בטכנולוגיה מסייעת עבור ילדים עם צרכים מיוחדים

תאריך: 18.10.13

חומרים:

1