התכנסות מקצועית בנושא: רגולציה של המקצוע – עם הפנים קדימה.