חומרים מהסדנה המקצועית- איסוף נתונים

חוברת גרף מצטבר

ורד פסטרנק זיידמן BCBA יעל פריד

מצגת תצוגה גרפית

ורד פסטרנק זיידמן BCBA יעל פריד

Frequency Building

נדב דורון BCaBA

מצגת למידת דיוק

נדב דורון BCaBA