ועדות ובעלי תפקידים

חברי הועד: ליאת דוד, גילי יהב, דיטה הוד, אורלי מן, אלית בריל,  טלי שבת, אייל כהן , ד"ר אליען אלחדף אברג'יל, שרון ארבל, אורלי רובין, יהל ברזני.

נושאי תפקידים: יו"ר הארגון: ד"ר אליען אלחדף אברג'יל, מזכירת הארגון: ליאת דוד,עוזרת מזכירה : נעה ספרבר, גזברית: טלי שבת, יו"ר ועדת ביקורת: מיה קריב, נציגת עמיתים: סנדרה אנטוניב.

ועדת השתלמויות

מטרות: לארגן כנסים, ימי עיון, פורומים ו/או פעילויות מקצועיות בתחום ניתוח התנהגות יישומי בזיקה למטרות הארגון. בנוסף, הועדה פועלת לשמירה על קשר עם מנתחי התנהגות

קראו עוד

מוסמכים הפועלים בשטח לטובת מיקסום פעילויות הועדה ועל מנת לתת אפשרות נרחבת ככל שניתן לצבירת נקודות CE לציבור המוסמכים.

חברות הועדה: אלית בריל, גילי יהב

יו"ר: גילי יהב

מייל לפניות: giliyhv@gmail.com

ועדת אתיקה

מטרות: לספק מידע, ייעוץ והכוונה בנוגע לסוגיות אתיות העולות מתחום העיסוק בניתוח התנהגות יישומי.

קראו עוד

הועדה נותנת מענה ושירות הן לציבור מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל והן ללקוחותיהם של אותם מנתחי התנהגות.

יו"ר: אייל כהן

חברי הועדה: אייל כהן

מייל פניות:  eyalbcba@gmail.com

ועדת קשר וגיוס מוסמכים

מטרות: לשמור על קשר עם ציבור המוסמכים, חברי ועמיתי הארגון.

חידוש חברות- חשיבה בכל שנה על הגדלת תחומי המוטיבציה של המוסמכים והסטודנטים להצטרפות, איסוף ושמירה על פרטי החברים/עמיתים בארגון

קראו עוד

הגברת מעורבות הסטודנטים לניתוח התנהגות בארגון ולהעלות את מספר הסטודנטים המצטרפים לארגון כעמיתים.

יו"ר: יהל ברזני

מייל פניות: yahel@rolider-center.com

ועדת תיאום נקודות והשכלת המשך(CE)

מטרות: להנגיש את המידע ולספק הכוונה ומענה למנתחי ההתנהגות המוסמכים בנושאים הקשורים לשימור ההסמכה, לרבות זכאות לנקודות השכלת המשך (CE)

קראו עוד

הנפקת אישורים על נקודות השתלמות באירועי הארגון, וידוא איכות וכמות אירועים מותאמים לדרישות הבורד מטעם הארגון, בשיתוף עם ועדת ההשתלמויות. וכן סיוע במקרים ספציפיים של קשיים ושאלות בנוגע להליכי לשימור וחידוש ההסמכה באתר הבורד.

יו"ר: דיטה הוד

מייל לפניות: dita.hod@gmail.com

ועדת מדיה

מטרות: לתפעל את אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של הארגון, להפיץ מידע מטעם הארגון למנתחי התנהגות מוסמכים. הועדה מטפלת בפניות לארגון מנת"ה דרך המייל, האתר או דף הפייסבוק.

קראו עוד

יו"ר: אורלי מן

חברי ועדה: שרון ארבל, אורלי מן

צוות פיייסבוק: יהוטל קון, שרון ארבל, אורלי מן, משי זולטי, סנדרה אנטוניב.

מייל לפניות: musmachim.aba@gmail.com

ועדת קידום הסמכה ישראלית

מטרות: לקדם את ההכרה במקצוע מנתח/ת התנהגות מול משרדי הממשלה, ובמיוחד משרד הבריאות, תוך פרסום המקצוע בציבור הרחב, קיום קשר עם לשכת מנתחי ההתנהגות הבינלאומית, ועבודה לקראת בניית הסמכה ישראלית.

קראו עוד

יו"ר: אורלי רובין

חברות הועדה: ד"ר אליען אלחדף אברגיל, אורלי רובין, עורכת הדין נעמה כהן, פרופ' עמוס רולידר, יהל ברזני

מייל לפניות: orlyrubin@gmail.com

ועדת ביקורת

מטרות: לבדוק את תקינות פעולות הארגון ומוסדותיו, השגת יעדי הארגון ביעילות ובחיסכון, ביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד, הצעת דרכים לתיקון ליקויים בניהול הארגון, בדיקת ענייניו הכספיים של הארגון.

קראו עוד

יו"ר: מיה קריב

חברי הועדה:  נטע בנימינוביץ, יפעת מירסקי, מיה קריב.

מייל פניות: mayakariv@bezeqint.net

נציג/ת עמיתים

מטרות: להעלות בפני ועד הארגון נושאים הקשורים בעמיתי הארגון וצרכיהם. נציג/ת עמיתים הנה החוליה המקשרת  בין העמיתים לבין הארגון, ניתן לפנות באמצעות המייל לגבי כל נושא הקשור לעמיתי הארגון.

קראו עוד

נציגת העמיתים: סנדרה אנטוניב

מייל פניות: sandrantoniv@gmail.com