מטרות הארגון

אנו ארגון ללא מטרות רווח, ומטרתו הראשית הינה לשרת את צורכיהם של מנתחי התנהגות המוסמכים, מוסמכי הלשכה העולמית למנתחי התנהגות מוסמכים- BACB.

מטרות הארגון הן:

לפעול למען הכרה של משרדי ממשלה רלוונטים בייחודו של המקצוע ניתוח התנהגות יישומי ומי מוסמך לעסוק בו.
לייצג את האינטרסים של מנתחי התנהגות מוסמכים בישראל ולספק להם תמיכה ומשאבים.
לספק הזדמנויות לעדכון מקצועי רציף באמצעות צבירת נקודות על ידי השתלמויות , סדנאות ועוד.
לסייע למנתחי ההתנהגות המוסמכים לשמר הסמכתם, בהתאם לתנאי ההסמכה.
לקדם ולהגדיל את מספר מנתחי ההתנהגות המוסמכים בארץ, בין השאר גם בקרב אלו אשר עוסקים בניתוח התנהגות אך אינם מוסמכים.
לעבוד עם רשויות ממשל ומדינה על מנת לקדם את ההכרה בהסמכה של מנתחי התנהגות מקצועיים עד לרישוי המקצוע.
להביא לידיעת הציבור את ההתנהגות המקובלת אליה מחויבים אתית מנתחי התנהגות מוסמכים ולאפשר צינור לתלונות הציבור והצרכנים במקרה של שירות שאינו מספק.
לארגן ולקיים השתלמויות מקצועיות הניתנות ע"י מומחים בעלי שם בתחום למען שימור איכות העבודה המקצועית בשדה.
לקיים כנס מדעי /מקצועי שנתי להצגת פעילות מקצועית וחידושים במקצוע.
להגדיל את מספר המוסדות להשכלה גבוהה המלמדים את התחום- ניתוח התנהגות ולפעול למען תוכנית לקראת תואר בניתוח התנהגות במוסדות אלה. .
לקדם את הבנת הציבור להכיר את המקצוע, מהן דרכי ההכשרה שלו ומי מוסמך לעסוק בו.
לסייע למוסמכים בקבלת שירותים מקצועיים כגון ביטוח מקצועי ייחודי.

המספר הגדל של אנשי שטח מוסמכים, בצירוף עם ההכרה בשירותים והעלייה בדרישה לשרותיהם, מדגישים את הצורך החשוב הקשור ליישום המקצועי בשדה. הנושא המרכזי לטיפול הוא הבטחת זכותם של מנתחי ההתנהגות המוסמכים לבצע את הפרקטיקה שלהם בנפרד מפרופסיות אחרות.

בין פעילויות הארגון השוטפות תוכלו למצוא פרסום ביטאון מקצועי, יצירת קשרים עם עמותות אחרות בתחום ניתוח התנהגות, קיום ימי עיון מפגשי שיח והרצאות, אישור ותיאום נקודות השכלת המשך בזכאות למוסמכי הבורד ופיתוח קוד אתי ישראלי למנתחי התנהגות.