עדכוני בורד בעברית

מידע שימושי למנתחי התנהגות מוסמכים

עלון נובמבר 2018: עדכוני הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות מוסמכים- להורדה

עדכונים בנושא נקודות השתלמות: ידיעון נובמבר 2018

הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות מסמכים  – להורדה

דרישות ה BACB- (הלשכה הבינלאומית להסמכת מנתחי התנהגות)
להסמכה ושימור הסמכה למנתחי התנהגות בתכניות ההכשרה- להורדה

דרישות ה BACB- (הלשכה הבינלאומית להסמכת מנתחי התנהגות)
להסמכה ושימור הסמכה למנתחי התנהגות בתכניות ההכשרה- להורדה

מידע בנושא סופרויז'ן מעודכן לחודש דצמבר 2017 – להורדה

הנחיות להזנת נקודות CE באתר הבורד – להורדה

דרישות CE למנתחי התנהגות  BCBA  ,BCaBA – להורדה