תשלומים

בכל בעיה במערכת התשלום אפשר לפנות במייל לטלי: 

talishabat.bcba@gmail.com

תשלום עבור כנסים

בכל בעיה במערכת התשלום אפשר לפנות במייל לטלי: talishabat.bcba@gmail.com

תשלום ימי עיון ופורומים מקצועיים

הרשמה להשתלמות "אתיקה והתנהלות מקצועית"

לקהל הרחב: ₪60

הרשמה להשתלמות "אתיקה והתנהלות מקצועית"

לסטודנטים: 20 ₪

הרשמה להשתלמות "אתיקה והתנהלות מקצועית"

 לעמיתים : 40 ₪

הרשמה להשתלמות "אתיקה והתנהלות מקצועית"

הרשמה לחברים: 30 ₪

הרשמה להשתלמות "אתיקה והתנהלות מקצועית"

לעמותות : 50 ₪

כפתור לא פעיל

לא פעיל

לא פעיל

לא פעיל

 לא פעיל

לא פעיל

לא פעיל

לא פעיל

לא פעיל

לא פעיל

לתשלום עבור השתתפות בכנס/פורום יש לפעול באופן הבא:

  • נא לבחור את אפשרות התשלום הרלוונטית ("חבר/עמית"- אשר הסדירו מראש את התשלום עבור חברות בארגון או "משתתף אחר"- שאינו חבר/עמית בארגון).
  • אישור תשלום יישלח אוטומטית לאחר ביצוע התשלום. נא לשמור העתק ולהביאו לכנס לצורך הצגת אישור עבור התשלום.יש למלא ולשלוח את טופס הרישום לאחר ביצוע התשלום לכנס. לטופס הרישום לחץ כאן.

תשלום עבור נקודות CE

עלות כל נקודה 20 ש"ח לחברי ארגון בלבד

עלות נקודה 30 ש"ח למוסמכים שאינם חברי הארגון

לחברי ארגון:

1 נקודות – 20 ₪

לחברי ארגון:

2 נקודה – 40 ₪

לחברי ארגון:

3 נקודות  60 ₪

1 נקודה  30 ₪

2 נקודות – 60 ₪

3 נקודות – 90 ₪

לא פעיל

לצורך קבלת אישור על נקודות CE  יש לפעול באופן הבא:

  • נא לשלם על מספר נקודות CE בהתאם להרצאות בהן נכחת. אישור תשלום יישלח אוטומטית לאחר ביצוע התשלום. נא לשמור העתק של אישור התשלום.
  • נא לסרוק את טופס החתימות המלא מהכנס/פורום בצרוף אישור התשלום ולשלוח אלינו

dita.hod@gmail.com
כולל הפרטים הבאים: תאריך ביצוע התשלום, מספר הנקודות עליהן שילמת והשם המלא של מבקש/ת האישור.
התשלום בדיעבד על נקודות CE  מוגבל לעד שבועיים מיום הכנס/פורום.