פרוטוקולים

תקנון ארגון מנת"ה 

תקנון ארגון מנתה – לקריאה לחץ כאן

פרוטוקולים של ישיבות ועד בארגון מנת"ה 

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.9.2018  לקריאה לחץ כאן

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 24.4.2018  לקריאה לחץ כאן

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 18.3.2018  לקריאה לחץ כאן

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 5.12.17 לקריאה לחץ כאן

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 17.10.17 לקריאה לחץ כאן

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.7.17 לקריאה לחץ כאן

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 15.5.2017    לקריאה לחץ כאן 

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.11.2016    לקריאה לחץ כאן 

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 4.9.2016    לקריאה לחץ כאן 

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 28.7.2016    לקריאה לחץ כאן