שאלות ותשובות נפוצות – שימור וחידוש הסמכה

 1. מהו מחזור ההסמכה? אחת לתקופה, כל מנתח התנהגות נדרש להוכיח עמידתו בתנאי ההסמכה של הבורד העולמי. בעת חידוש ההסמכה, עם תום מחזור הסמכה, עליו לשלם על המחזור הבא, עליו למלא שאלון הצהרה של פרטים אישיים והתחייבות לעמידה בקוד ההתנהגות המקצועית,. בנוסף, עליו להצהיר כי לא עבר עבירה פלילית בפרק הזמן שחלף.  כמו כן,  נדרש מנתח/ת ההתנהגות להוכיח עמידתו בסטנדרטים מקצועיים של הבורד לצורך שימור וחידוש הסמכתו: צבירת נקודות CE וקבלת סופרוויז'ן עבור מוסמכים BCaBA.
 2. מהו אורכו של מחזור ההסמכה? עד לתאריך 1.1.2015 היה מדובר בפרק זמן של שלוש שנים. עבור מוסמכים הפותחים מחזור הסמכה חדש מאז 2015, אורכו של המחזור שנתיים. והוא מתחדש מדי שנתיים.
 1. מהן נקודות CE וכיצד ניתן לצבור אותן?   (Continuing Education ) הנן שעות השכלת המשך המאושרות על ידי הבורד.  שעות אלה נדרשות על מנת להוכיח למידה והשתלמות בתחום לאורך כל שנות הפרקטיקה, לשם הגברת המומחיות ישנן כמה אפשרויות שונות לצבירת נקודות ,CE  בהתאם לסוגי הנקודות השונים. (מפורט בהמשך).  מנתח התנהגות  BCaBA  צריך לצבור 24 נקודות CE במחזור של שלוש שנים ו 20 נקודות CE במחזור של שנתיים.     מנתח/ת התנהגות  BCBA או  BCBA-D צריך לצבור 36 שעות במחזור של שלוש שנים     ו- 32 נקודות במחזור של שנתיים.
 2. אילו סוגים של נקודות CE ישנם?    ישנם 7 סוגי נקודות CE:
  נקודות CE  מסוג 1 ניתנות עבור השתתפות בלימודי המשך בתחום ניתוח התנהגות במוסד מוכר להשכלה גבוהה אשר עומד בסטנדרטים המאושרים על ידי הבורד.  (לימודי ההמשך ברמת תואר שני ל- BCaBA וברמת תואר שלישי  ל- ( BCBA
  נקודות CE  מסוג 2 ניתנות עבור השתתפות בכנסים, הרצאות, ימי עיון ו/או אירועים בנושא ניתוח התנהגות יישומי (כגון כנסים וימי עיון המאורגנים בישראל מטעם ארגון מנת"ה או עמותת הילה, וכן הרצאות באינטרנט הניתנות על ידי גורמים שהוסמכו לכך על ידי הבורד העולמי).
  נקודות CE  מסוג 3 נקודות מסוג זה יכולות להינתן במספר דרכים:                        1. חלק משעות הסופרוויז'ן- הצהרה שקיבלתי סופרוויז'ן ממוסמך  BCBA  (בהנחה ואני BCaBA), כולל חתימה של המדריך.                                                                              2. אישור מרצה, מנתח התנהגות מוסמך, עבור נוכחותי בהרצאת ניתוח התנהגות שאינה במסגרת אירוע המנוהל על ידי גורם מאושר להנפקת נקודות.                                           3.  ביצוע הדרכה סופרוויז'ן (במסגרת פרקטיקום לסטודנטים או למנתחי התנהגות BCaBA), מאושר לבעלי דרגת BCBA  או BCBA-D.

  ניתן לצבור רק עד רבע מהנקודות מסוג זה.

  נקודות CE  מסוג 4

   

  ניתנות עבור מתן הרצאה בכנסים או קורסים בנושאי ניתוח התנהגות יישומי.
  נקודות CE  מסוג 5:

   

  ניתנות ישירות על ידי הבורד, למשל- באמצעות מילוי שאלוני סקר של הבורד (נשלחים דרך המייל בנושאים הקשורים לניתוח התנהגות יישומי). ניתן לצבור רק עד רבע מהנקודות מסוג זה.
  נקודות CE  מסוג 6:

   

  ניתנות עבור מעבר מחדש של בחינת ההסמכה של הבורד.

   

  נקודות CE  מסוג 7: ניתנות עבור כתיבת מאמר לפרסום.

   

 3.  לאור התקנות החדשות אשר נכנסו לתוקף החל מ-1.1.16, מהו אורך מחזור ההסמכה שלי במידה ואני נדרש לחדש את הסמכתי באמצע שנת 2016? המעבר למחזור הסמכה של שנתיים במקום 3 שנים נכנס לתוקף עבור כל מי שמחדש את הסמכתו החל מתאריך 1.1.15.  כלומר, מנתחי התנהגות מוסמכים חדשים אשר עברו את בחינת ההסמכה מ-1.1.15 ואילך ו/או מנתחי התנהגות מוסמכים ותיקים אשר מחזור הסמכתם הסתיים ותאריך חידוש הסמכתם חל החל מ-1.1.15).  מנתחי התנהגות מוסמכים אשר מועד חידוש הסמכתם עדיין לא חל ונמצאים כרגע במהלכו של מעגל הסמכה של 3 שנים – יעברו למעגל הסמכה של שנתיים רק בתום מעגל ההסמכה הנוכחי.
 4. כיצד ניתן לאתר מנתח/ת התנהגות מוסמך לצורך קבלת סופרוויז'ן? על פי ההנחיות האחרונות של הבורד, ניתן לקבל סופרוויז'ן רק ממנתח התנהגות מוסמך אשר עבר מספר השתלמויות ייעודיות הקשורות בהדרכה. לאיתור מנתח/ת התנהגות אשר רשאי לתת סופרוויז'ן ניתן להיכנס לקישור המצורף ולבדוק בכרטיס האישי של מנתח/ת ההתנהגות האם הוא מוסמך לתת סופרוויז'ן.   http://info.bacb.com/o.php?page=100155&by=country
 5. מהן דרישות הבורד למתן סופרוויז'ן? רשאי לתת סופרוויז'ן מנתח/ת התנהגות מוסמך  BCBA  או BCBA-D בלבד.                                                                                                                                                                    על המנחה לעבור מספר השתלמויות:                                                                                                                                                                                                                                                                                       א.  הדרכה קנויה בנושא ההנחיה אשר אורכה 8 שעות והינה מוצעת על ידי אתרים מורשים ואשר אושרה על ידי הבורד                                                                                                                                                                 ב. לעבור מודולה באתר הבורד בנושא הדרישות להדרכה של מבקשי הסמכה או מוסמכים בדרגת BCaBA.                                                                                                                                                                               ג. לצבור נקודות CE ספציפיות בנושאי הדרכה , עד 3 נקודות בכל מחזור הסמכה.
 6. כמה שעות סופרויז'ן נדרשות? הבורד דורש הוכחה לקיומן של 12 פגישות בנות שעה לשנה, בתדירות מומלצת של אחת לחודש. את ההוכחה לקבלת סופרוויז'ן יש לשלוח לבורד מדי שנה, ולא רק בסיום מחזור הסמכה.
 7. האם אני רשאי/ת לצבור נקודות CE בכל נושא שאבחר?  ניתן לצבור נקודות השתלמות בכל נושא, כל עוד מדובר בהשתלמויות מקצועיות הניתנות על ידי גורמים המאושרים על ידי הבורד (ACE providers). יש להקפיד כי 4 מתוך סך כל נקודות ה CE  – בכל מחזור הסמכה יהיו בנושאי האתיקה.
 8. כיצד אוכל לדעת מהן ההנחיות העדכניות של הבורד לשימור הסמכתי? הנחיות הבורד מתעדכנות מעת לעת. ניתן להיכנס לאתר הבורד תחת הקישור http://bacb.com/maintain/ ולהתעדכן בהנחיות לשימור ההסמכה. בנוסף, הבורד דואג לעדכן את המוסמכים באופן אישי דרך המייל אודות הנחיות חדשות ושינויים הצפויים להיכנס לתוקף בעתיד. כדאי לוודא כי כתובת האי-מייל שלך מעודכנת באתר הבורד.
 9. מה עלי לעשות במידה ואיני עובד/ת בתחום לתקופה מסוימת אך ברצוני לשמר את הסמכתי? במקרים מסוימים, כגון הפסקת עבודה לצורך יציאה לחופשת לידה, ניתן לפנות לבורד בבקשה להקפיא את סטטוס הפעילות לתקופה של עד 4 שנים. בתקופה זו אין צורך לעמוד בחובות שימור ההסמכה, אולם גם לא ניתן לעשות שימוש בתואר המוסמך באופן רשמי. ניתן לקרוא עוד על הנושא בקישור הבא, תחת הכותרת  " Inactive Policy" : http://bacb.com/maintaining-bcaba/
 10. מה קורה אם פספסתי את מועד חידוש ההסמכה? מומלץ להיערך ולברר מראש את תאריך החידוש (תאריך זה אישי ושונה אצל כל מנתח/ת התנהגות, בהתאם לתאריך בו עבר/ה את בחינת ההסמכה) ולהסדיר את התשלום עבור החידוש דרך אתר הבורד, באזור האישי.(Gateway ) אף כחודש מראש. בעבר נהג הבורד לשלוח אי-מייל תזכורת לגבי מועד החידוש המתקרב, אולם במקרים רבים אין לסמוך על ההמתנה למייל זה. במידה ובכל זאת פספסת את המועד האחרון לחידוש, שמך ימחק מרשימת המוסמכים באתר הבורד. ניתן לבקש אורכה של  90 יום להסדרת הנושא מול הבורד (העברת האישורים הרלוונטיים ותשלום של עמלת איחור עבור החידוש). במידה ולא יוסדר בתום 90 יום תאבד ההסמכה. ניתן לקרוא בנושא בקישור הבא: http://bacb.com/reactivate/
 11. מה עליי לעשות עם אישורי הנוכחות אשר קיבלתי בכנס/פורום האחרון? במרבית הכינוסים תקבל דף ובו חתימות נוכחות כהוכחה לנוכחותך בפועל בהרצאה מתחילתה ועד סופה. אולם אישור זה הינו פנימי בלבד. האישור התקף לבורד הינו האישור באנגלית המופק על ידי הארגון וניתן רק למי ששילם על הנקודות ולאחר שנכח לאורך ההרצאות באופן מלא. על אף שהבורד אינו דורש מכל מנתח התנהגות להציג מראש את אישורי הנוכחות בהרצאות וכנסים בעת שימור ההסמכה, עדיין, חשוב מאד לשמור את אישורי הנוכחות! מומלץ לסרוק ולשמור עותק של האישור במחשב. הסיבה לכך קשורה בעובדה שהבורד נוהג לדגום מדי שנה מספר מנתחי התנהגות ולבקש מהם להציג בפועל אישורים אלה.
 12. למי ניתן לפנות באתר הבורד בנושאי טיפול בבעיות הקשורות בשימור/חידוש הסמכה? ניתן לפנות לכתובת המייל: mybacb@bacb.com דרך האזור האישי באתר  (Gateway ). המענה מהיר ויעיל! תוכלו להעזר גם בדיטה, יו"ר ועדת שימור ההסמכה בארגון dita.hod@gmail.com
 13. במידה והשתתפתי בהרצאה של מנתח התנהגות שלא במסגרת כנס מקצועי – האם עדיין אוכל לקבל נקודות CE? כן. מדובר בנקודות CE  מסוג 3. זאת כל עוד ההרצאה עסקה בתחומי ניתוח התנהגות יישומי. עליך לבקש אישור בכתב מהמרצה, מנתח ההתנהגות המוסמך, המאשר את נוכחותך בהרצאתו. ניתן לצבור עד רבע מנקודות ה- CE  באופן שכזה בכל מחזור הסמכה.
 14. כיצד אוכל לשנות את שם משפחתי באתר הבורד בעקבות נישואי? מזל טוב! עלייך לפנות לבורד דרך האזור האישי באתר (Gateway ), למייל  mybacb@bacb.com   ולבקש לעדכן את שם משפחתך. תתבקשי לשלוח צילום תעודה מזהה בשפה האנגלית (כגון רישיון נהיגה או דרכון) בו מעודכן שם המשפחה החדש שלך.
 15. האם חלק משעות הסופרוויז'ן שלי יכולות להיחשב גם כנקודות CE? בהחלט!                מדובר בנקודות מסוג 3-  ניתן לצבור עד רבע מהנקודות באמצעות הצהרה שקיבלת סופרוויז'ן ממנתח התנהגות מוסמך BCBA  (במידה והנך מנתח התנהגות מוסמכ/ת BCaBA). יש לשמור כאישור את טפסי סופרוויז'ן או הצהרה של המנחה המאשר וחותם כי סיפק לך הדרכה.
 16. לא הספקתי לצבור את כל נקודות הce שלי עד לתום מחזור שימור ההסמכה שלי ולא צפויים יותר כנסים מקצועיים בארץ כרגע, מה אוכל לעשות? ניתן לצבור נקודות ce גם דרך קורסים ו/או הרצאות מצולמות, באמצעות ספקים המאושרים על ידי הבורד. ניתן לעיין ברשימת הספקים בקישור הבא: http://info.bacb.com/o.php?page=100157
 17. האם אצליח לצבור את כל נקודות הce הדרושות לי לצורך שימור הסמכתי במסגרת כנסים ופורומים מקצועיים בישראל? בהחלט! עד כה נעשו מאמצים רבים על ידי ארגון מנת"ה לקיים כנסים ופורומים מקצועיים בתדירות אשר תאפשר למוסמכים בישראל לשמר את הסמכתם. הירשם/י לחברות בארגון ותוכלי לקבל מיילים אודות מועדי ההשתלמויות בארץ.
 18. שמי הוסר מרשימת מנתחי ההתנהגות המוסמכים באתר הבורד. מה עליי לעשות? במידה והקפדת על שימור הסמכתך במועד ובהתאם להנחיות הבורד – ניתן לפנות לבורד במייל ולברר מדוע אינך רשום/לבקש להסדיר את הנושא. לעתים ישנן תקלות…
 19. האם עליי לקבל סופרוויז'ן רק ממנתח/ת התנהגות אחד בלבד לאורך השנה? לא בהכרח, אין דרישה כזו מהבורד כרגע. דרישה זו תתקיים החל משנת 2017 והרציונל הינו לקיחת אחריות הדדית בין המודרכים והמדריכים. במידה שנלקחו הדרכות ממדריכים שונים לאורך השנה, מומלץ לשלוח מייל המסביר את ריבוי המדריכים, בצמוד לטפסים החתומים.
 20. מה עליי לעשות במידה ופספסתי קבלת שעת סופרוויז'ן חודשית מסיבות שאינן תלויות בי? ניתן לפנות במייל לבורד ולקבל אישור להשלמת השעה החודשית במועד אחר (למשל, באמצעות קבלת שעתיים של הדרכה בחודש שלאחר מכן).