ארגון מנת"ה, הארגון הישראלי למנתחי ההתנהגות המוסמכים נוסד ע"י קבוצת מנתחי התנהגות ישראליים אשר חברו יחד במטרה לקדם את המקצוע בארץ. הארגון (ע"ר) נוסד ונרשם כחוק בשנת 2008 ומתנהל באמצעות ועד+ ועד מנהל המורכב כולו ממתנדבים הפועלים ברמה המקומית והבינלאומית לקידום ניתוח התנהגות.   

הארגון חרט על דגלו כמטרה להביא לידיעת הציבור הישראלי את חשיבות הרישוי וההסמכה של מנתחי ההתנהגות בהתאם לקריטריונים ברורים הכוללים הכשרה מקצועית, מעבר בחינת הסמכה, השכלת המשך ומחויבות לכללי אתיקה ופיקוח מקצועי המקובלים בתחום.

בנוסף, הארגון מהווה את קורת הגג המקצועית ובית למנתחי ההתנהגות ולסטודנטים בתוכניות ההכשרה בישראל ומטרתו לדאוג לצרכי הקהילה המקצועית בארץ.

המספר הגדל והולך של מנתחי התנהגות, יחד עם העלייה בביקוש לשירותי ניתוח התנהגות במגזר הפרטי והציבורי מדגישים את הצורך להסדיר את המקצוע בארץ ולהבטיח את זכותם של מנתחי ההתנהגות בישראל לבצע את הפרקטיקה שלהם בנפרד מפרופסיות אחרות.

פעילות הארגון מתנהלת במספר מישורים במקביל:

  • קהל מנתחי ההתנהגות בישראל- הארגון פועל לשימור ההסמכה וקידום השכלת המשך במטרה לסייע לאנשי המקצוע בארץ לשמור על רמת הידע העדכנית והכרות עם חידושים בתחום באמצעות ארגון כנסים, ימי עיון, השתלמויות, פרסום מחקרים או מאמרים בניתוח התנהגות והעברת הכשרות בניתוח התנהגות.
  • קהל הסטודנטים בתכניות ההכשרה- הארגון פועל להפצת מידע אודות סטנדרטים להכשרה מקצועית למנתחי התנהגות, פרסום תכניות לימוד העומדות בסטנדרטים מקצועיים המקובלים בתחום, קיום מפגשי הסברה לסטודנטים בתוכניות הלימוד, הפקת השתלמויות וכנסים רלוונטיים לסטודנטים, העברת מידע והכוונה, מתן מענה לפניות ושאלות.
  • קהל הצרכנים- הארגון פועל לקידום רמה מקצועית גבוהה של שירותי ניתוח התנהגות בישראל ולהביא לידיעת הציבור את הסטנדרטים המקצועיים והאתיים המקובלים בתחום. הארגון פועל להסברה והפצה של התחום בקרב הציבור ולקדם את ההבנה אודות עבודתו של מנתח התנהגות, דרכי ההכשרה ומי מוסמך לעסוק במקצוע. להוות כתובת לפניות, שאלות ותלונות בנושא שירותי ניתוח התנהגות בישראל.
  • משרדי הממשלה והכנסת בישראל- הארגון פועל באינטנסיביות לקידום הכרה במקצוע ניתוח התנהגות בישראל מול משרדי ממשלה ובכנסת, כולל קידום הסמכה ישראלית למנתחי ההתנהגות בארץ, השתלמויות ניתוח התנהגות והסברה.
  • עמותות וארגונים- הארגון מקדם שיתופי פעולה מקצועיים עם ארגוני ניתוח התנהגות בארץ ובעולם ועם עמותות מתחומים משיקים.