דרושה מנתחת התנהגות למטרת בניית תכנית חלקית לילד בן 6 עם ASD .

דרושה מנתחת התנהגות למטרת בניית תכנית חלקית לילד בן 6 עם ASD .

איילת גולדברג

052-2227394

דרושה מנתחת התנהגות למטרת בניית תכנית התנהגותית חלקית לילד בן 6 המאובחן עם ASD.

תחילת עבודה- מיידי