לקבלת ססמה אישית לאתר או לאיפוס ססמה קיימת יש למלא שם המשתמש או כתובת הדואר אלקטרוני. תקבל קישור לאיפוס סיסמה באמצעות דואר אלקטרוני.

שם המשתמש היא כתובת המייל בה השתמשת בעת תשלום דמי חבר לארגון מנת”ה