לקבלת ססמה אישית לאתר או לאיפוס ססמה קיימת יש למלא שם המשתמש או כתובת הדואר אלקטרוני. תקבל קישור לאיפוס סיסמה באמצעות דואר אלקטרוני.