חזון ומטרות הארגון

ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל שואף לקדם את המקצוע ואת רצונותיהם וצרכיהם של מנתחי ההתנהגות בישראל תוך התאמת הפעילות המקצועית לצרכי הקהילה. 

  1. בית לקהילה המקצועית:

הארגון מהווה בית מקצועי עבור קהילת מנתחי ההתנהגות בישראל ועבור הסטודנטים לניתוח התנהגות תוך קידום תקשורת וקשרי שותפות בין כל חברי הארגון.

  1. הכוונה, ייעוץ והדרכה:

הארגון פועל להוות גוף מוביל, מייצג ומורה דרך לכל קהילת מנתחי ההתנהגות בישראל. 

  1. אתיקה:

הארגון חותר למצוינות מקצועית תוך שמירה על איכות ואתיקה מקצועית, פועל להפצה ויידוע של כללי האתיקה והיושרה המקצועית של מנתחי ההתנהגות בישראל בקרב צרכנים ולקוחות ומתן מענה בהתאם.

  1. קידום חקיקה ,הסדרת המקצוע ופיקוח:

הארגון פועל למיסוד המקצוע והסדרתו כחלק ממקצועות הבריאות. כמו כן, פועל לקידום הליכי חקיקה, כתיבת נהלים ותקנות, כחלק מקידום הכניסה לחוק מקצועות הבריאות. הארגון פועל לקביעה והטמעת תקנים ונהלי עבודה, פיקוח ובקרה, לרבות רישוי.

הארגון פועל ליצירת תו תקן לתכניות להכשרת מנתחי התנהגות בישראל, תוך הקפדה על תנאי סף גבוהים לכניסה למקצוע ועמידה בקריטריונים ובתכנים המקובלים בהכשרת מנתחי התנהגות בעולם.

  1. למידה מתמדת:

הארגון פועל להנחיל אמות מידה מקצועיות לעוסקים בניתוח התנהגות בישראל, תוך פיתוח וקידום היכולות והכישורים המקצועיים של מנתחי התנהגות באמצעות מתן מידע והעברת ידע עדכני. כל זאת במסגרת סדנאות, כנסים מקצועיים קורסים, השתלמויות, ימי עיון, קבוצות עניין ועוד.

הארגון פועל לקדם את הידע והמחקר בניתוח התנהגות, ובכלל זאת, הפצת מידע עדכני וחדשני על טכניקות, מחקר, הליכי טיפול ותובנות בתחום ניתוח התנהגות יישומי.

  1. ייצוג מקצועי:

הארגון פועל  להגדלת החשיפה לתחום הדעת של ניתוח התנהגות בקרב הציבור הרחב, תוך הגברת המודעות והכרת התכנים והמיומנויות בהם עוסקים מנתחי התנהגות. הארגון פועל למען חיזוק מעמדו המקצועי של התחום ותדמיתו.

קידום פעולות לחיזוק הקשר בין הארגון כמייצג מנתחי התנהגות לבין גופים מתחומי האקדמיה, הממשל, עמותות וגופים ציבוריים ופרטיים בארץ ובעולם.

  1. דיאלוג עם מקבלי השירות:

הארגון פועל לשמירה על שיח ודיאלוג עם קהילת מקבלי השירות (מטופלים, צרכני השירות, הורים, אנשי חינוך וטיפול)  תוך הקשבה ויצירת חיבורים לצרכים השונים בקהילה.

ערכי הארגון

אמינות ואתיקה

פעילות אמינה במסגרת הארגון, תוך שמירה על שקיפות אל מול חברי ועמיתי הארגון וקהילת מנתחי ההתנהגות בישראל. התנהלות אתית בהתאם לכללי האתיקה כמפורט בקוד האתי למנתחי התנהגות.

תמיכה וקידום טיפול הולם ומכבד

קידום העיסוק במקצוע תוך שמירה על כבוד המטופל ומחויבות למתן טיפול המותאם לצרכיו ורצונותיו תוך הקשבה, חמלה, הנאה והעצמה באופן משמעותי למטופל. טיפול המייצר עבורו ביטחון ,קשר אישי, שקיפות ואמון.

שיתוף פעולה וקהילתיות

התייחסות בכבוד לדעות וצרכים של מגוון חברי ועמיתי הארגון וקהילת מנתחי ההתנהגות כולה. ביסוס שיתופי פעולה אשר יקדמו פעילות מקצועית ויקדמו את המקצוע והעוסקים בו, תוך שמירה על רמה מקצועית ראויה עבור הצרכנים והלקוחות.

מקצועיות ודיאלוג בין מקצועי

שמירה על אמות מידה מקצועיות בהתפתחות של מנתחי התנהגות וכן בדיאלוג בין מקצועי עם אנשי מקצוע ממקצועות משיקים.

יצירתיות, חדשנות והתפתחות מקצועית

אחריות מקצועית ללמידה מתמדת אודות הנעשה בארץ ובעולם במחקר וביישום הקליני של ניתוח התנהגות ועיסוק בחדשנות מקצועית תוך שמירה על תפיסת עולם יצירתית וגמישות באופן אשר ייתן מענה מדוייק ומותאם לצרכיהם של כל מי שמסתייע בשירותי ניתוח התנהגות.

חדשות אחרונות

ערכי הארגון

ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל חותר למצוינות ומקצועיות תוך שמירה על איכות ואתיקה מקצועית, ופועל להפצה ויידוע של כללי האתיקה והיושרה המקצועית של מנתחי ההתנהגות בישראל.
הקוד האתי המעודכן תורגם לעברית באדיבותם של ד"ר כרמית מטלון ורועי חבלין.

קרא עוד »
חדשות אחרונות

חזון ומטרות הארגון

ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל שואף לקדם את המקצוע ואת רצונותיהם וצרכיהם של מנתחי ההתנהגות בישראל תוך התאמת הפעילות המקצועית לצרכי הקהילה.  בית לקהילה המקצועית: הארגון

קרא עוד »
חדשות אחרונות

נייר עמדה ניתוח התנהגות בישראל

ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל פועל להגדלת החשיפה לתחום הדעת של ניתוח התנהגות בקרב הציבור הרחב, תוך הגברת המודעות והכרת התכנים והמיומנויות בהם עוסקים מנתחי התנהגות. הארגון פועל למען חיזוק מעמדו המקצועי של התחום ותדמיתו.
לשם כך, נוסח נייר עמדה המאגד בתוכו את המידע אודות המקצוע, התימוכין, ההכשרה והאני מאמין של ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל.

קרא עוד »