ארגון הישראלי למנתחי ההתנהגות בישראל נוסד ע"י קבוצת מנתחי התנהגות ישראליים אשר חברו יחד במטרה לקדם את המקצוע בארץ. הארגון (ע"ר) נוסד ונרשם כחוק בשנת 2008 ומתנהל באמצעות ועד+ ועד מנהל המורכב כולו ממתנדבים הפועלים ברמה המקומית והבינלאומית לקידום ניתוח התנהגות.   

הארגון חרט על דגלו כמטרה להביא לידיעת הציבור הישראלי את חשיבות הרישוי וההסמכה של מנתחי ההתנהגות בהתאם לקריטריונים ברורים הכוללים הכשרה מקצועית, מעבר בחינת הסמכה, השכלת המשך ומחויבות לכללי אתיקה ופיקוח מקצועי המקובלים בתחום.

בנוסף, הארגון מהווה את קורת הגג המקצועית ובית למנתחי ההתנהגות ולסטודנטים בתוכניות ההכשרה בישראל ומטרתו לדאוג לצרכי הקהילה המקצועית בארץ.

המספר הגדל והולך של מנתחי התנהגות, יחד עם העלייה בביקוש לשירותי ניתוח התנהגות במגזר הפרטי והציבורי מדגישים את הצורך להסדיר את המקצוע בארץ ולהבטיח את זכותם של מנתחי ההתנהגות בישראל לבצע את הפרקטיקה שלהם בנפרד מפרופסיות אחרות.

פעילות הארגון מתנהלת במספר מישורים במקביל: