ארגון מנת"ה שם לו למטרה לקדם התנהלות מקצועית ואתית בקרב מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל, בהתאם לקוד האתי של ארגון ההסמכה הבינלאומי למנתחי התנהגות (BACB) ובאמצעות ועדת האתיקה של הארגון.

ועדת אתיקה

ועדת אתיקה של ארגון מנת"ה פועלת על מנת לקדם את נושא האתיקה בהקשר של ניתוח התנהגות יישומי בישראל, בהתאם לחזון הארגון.

הועדה פועלת במספר מישורים במקביל,  ביניהם:

קוד המקצועיות והאתיקה עבור מנתחי התנהגות:

"קוד המקצועיות ואתיקה עבור מנתחי התנהגות", מסמך אשר נכנס לתוקף מ1/1/2016, הינו מסמך מעודכן המאגד בתוכו שני מסמכים קודמים:

  1. "הנחיות להתנהגות אחראית של מנתח ההתנהגות" (Guidelines for Responsible Conduct for Behavior Analysts)
  2. "סטנדרטים אתיים והליכי משמעת מקצועיים" (Professional Disciplinary and Ethical Standards).

כלל מנתחי ההתנהגות המוסמכים בארץ ובעולם מחוייבים לפעול על פי קוד אתי זה, אשר מכיל עשרה פרקים של הנחיות אתיות וכולל מספר שינויים ותוספות בהשוואה לקוד הקודם.