ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל שם לו למטרה לקדם התנהלות מקצועית ואתית בקרב מנתחי ההתנהגות בישראל, בהתאם לקוד האתי של מועצת ההסמכה של מנתחי ההתנהגות (BACB) ובאמצעות ועדת האתיקה של הארגון.

ועדת אתיקה

ועדת האתיקה של ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל פועלת על מנת לקדם את נושא האתיקה בהקשר של ניתוח התנהגות יישומי בישראל, בהתאם לחזון הארגון.

הועדה פועלת במספר מישורים במקביל,  ביניהם:

קוד אתי למנתחי התנהגות:

הקוד האתי החליף את קוד המקצועיות והאתיקה עבור מנתחי התנהגות (2014), ונכנס לתוקפו בתאריך 1 בינואר 2022.

הקוד האתי מורכב משישה חלקים המתארים את כללי האתיקה של מנתחי התנהגות בתחומים שונים.