ארגון מנת"ה שם לו למטרה לקדם התנהלות מקצועית ואתית בקרב מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל, בהתאם לקוד האתי של ארגון ההסמכה הבינלאומי למנתחי התנהגות (BACB) ובאמצעות ועדת האתיקה של הארגון.

ועדת אתיקה

ועדת אתיקה של ארגון מנת"ה פועלת על מנת לקדם את נושא האתיקה בהקשר של ניתוח התנהגות יישומי בישראל, בהתאם לחזון הארגון.

הועדה פועלת במספר מישורים במקביל,  ביניהם:

  • מתן מענה וייעוץ בעניינים אתיים עבור ציבור מנתחי התנהגות מוסמכים על ידי צוות היועצים לענייני אתיקה של הארגון.
  • הפצת נושא האתיקה בקרב מנתחי התנהגות ומקבלי השירותים בארץ.
  • מתן מענה וייעוץ בעניינים אתיים עבור ציבור הלקוחות, הורים, מקבלי השירות של ניתוח התנהגות יישומי על ידי פנייה לועדת האתיקה.
  • תרגום מסמכים שונים לעברית והפצתם לציבור מנתחי ההתנהגות ומקבלי השירותים בארץ.

הכירו את צוות היועצים שלנו:

ליאת דוד, מנתחת התנהגות מוסמכת BCBA, M. A. בייעוץ התפתחותי. מדריכת הורים וצוותים חינוכיים בתחום קשיי למידה והתפתחות.
ד"ר אליען אלחדף-אברג'ל, BCBA-D, לימודי דוקטור בניתוח התנהגות באוניברסיטת ווסטרן מישיגן (WMU), מלמדת קורס אתיקה במכללה האקדמית כנרת. 
 

קוד המקצועיות והאתיקה עבור מנתחי התנהגות:

"קוד המקצועיות ואתיקה עבור מנתחי התנהגות", מסמך אשר נכנס לתוקף מ1/1/2016, הינו מסמך מעודכן המאגד בתוכו שני מסמכים קודמים:

  1. "הנחיות להתנהגות אחראית של מנתח ההתנהגות" (Guidelines for Responsible Conduct for Behavior Analysts)
  2. "סטנדרטים אתיים והליכי משמעת מקצועיים" (Professional Disciplinary and Ethical Standards).

כלל מנתחי ההתנהגות המוסמכים בארץ ובעולם מחוייבים לפעול על פי קוד אתי זה, אשר מכיל עשרה פרקים של הנחיות אתיות וכולל מספר שינויים ותוספות בהשוואה לקוד הקודם.