דבר היו"ריות

אנחנו שמחות ונרגשות לפנות אליכם יחד, כיושבות הראש המשותפות של ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל.

בחודשים האחרונים התרחש כאן תהליך אחר, כזה שעד כה לא היה בארץ.

התהליך הזה נבע מתוך צמא עמוק לשינוי משמעותי, אשר רבים מאיתנו בקהילה המקצועית חשו בו.

ראינו את הצורך בהגנה על המקצוע ובדברור מיטיב של התחום, את חשיבות קידום תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי של העוסקים בו, ואת המקום המשמעותי שיש לקהילת מנתחי ההתנהגות כבסיס להסדרתו הפנימית והחיצונית של המקצוע.

מעבר לכך, הרגשנו שהשינוי הנדרש הוא לא רק במה שצריך לעשות עבור התחום שלנו, אלא גם באיך. רצינו דרך חדשה.

 

כל מי שהציג את מועמדותו לועד הארגון עשה זאת מתוך רצון לערוך שינוי אמיתי באופן בו התנהלו הדברים בארגונים המקצועיים עד היום. קיבלנו על עצמנו לפעול באופן דמוקרטי ובשקיפות מלאה לכל אורך התהליך וכך עשינו, כולנו.

מאות החברים והעמיתים שהצטרפו לארגון ואשר לקחו חלק בבחירות לועד המנהל ביטאו היטב עד כמה הקהילה היתה צמאה לכך.

בחירת הועד פה אחד למנות שתי יו"ריות אשר יובילו את הארגון בכוחות משותפים מסמלת גם היא, הלכה למעשה, את השינוי העמוק ואת הרוח החדשה שהארגון מביא.

 

הגיעה העת לשלב ידיים ולצעוד יחד קדימה.

אנחנו מאמינות שתינו בדרך של שיתוף פעולה ועבודת צוות, בהקשבה ותקשורת עם הקהילה ועם גורמים מחוצה לה. אנחנו מתחייבות להוביל בכוחות משותפים ולפעול כמיטב יכולתנו לקידום המקצוע, לחיזוקו, ולהשגת המטרות החשובות שעומדות בפני התחום שלנו.

 

ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל הוא הבית שלנו, של כולנו, של כל מנתחי התנהגות בהווה וכל מנתחי ההתנהגות לעתיד.

זהו בית שיתנהל תוך שמירה על כבוד הדדי, יקיים תקשורת מקדמת ומפרה עם כלל חברי הקהילה המקצועית, עם עמיתינו, אנשי המקצוע מהתחומים המשיקים, ועם כל מי שמקבלים מאיתנו שירותים מקצועיים.

 

אנחנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו למסע לקידום ניתוח ההתנהגות בישראל. עבודה רבה לפנינו ואנחנו נעשה את המיטב כדי לייצג בצורה נאמנה את הקהילה, בכוחות מאוחדים נפעל למען ניתוח התנהגות עכשווי, מקצועי, מכבד וחומל.

 

 

מאחלות לכולנו הצלחה מלאה!

כרמית ואורלי