מעמד המקצוע ניתוח התנהגות בישראל

נכון להיום, מרץ 2018, ניתוח התנהגות עדיין אינו מהווה מקצוע מוכר בארץ ולא קיימים כללים אחידים המגדירים את העיסוק במקצוע או העוסקים בו, זאת בשונה ממקצועות טיפוליים אחרים בישראל.  אי ההכרה של מדינת ישראל במקצוע ניתוח התנהגות יוצר מציאות מורכבת, הן עבור קהל הלקוחות והן בעבור אנשי המקצוע העוסקים בתחום: שירותי ניתוח התנהגות בישראל נעדרים פיקוח ובקרה, במיוחד חמור העדר הפיקוח על השירותים הניתנים לילדים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי, המהווים חלק משמעותי מהאוכלוסייה המסתייעת בשירותי ניתוח התנהגות בארץ. נוסף על כך, מאחר ומקצוע ניתוח התנהגות אינו מוסדר, אין באפשרות הקליינטים לקבל השתתפות כספית של קופות החולים וחברות הביטוח בעלויות הטיפול הניתן על ידי מנתחי התנהגות.  

במהלך השנים האחרונות ארגון מנת"ה שם לו למטרה לקדם את ההכרה במקצוע בישראל ובתוך כך מקיים פעילות אינטנסיבית מול משרדי הממשלה והכנסת.

מהו התהליך החוקי בדרך להכרה במקצוע? לקריאה רחבה אודות הכרה במקצועות הטיפול/בריאות בישראל ניתן לעיין בקישור הבא: מאמר סקירה-מעמד מקצוע ניתוח התנהגות בישראל

עדכון פעילות בתחום לשנת 2017-2018

במהלך השנים האחרונות נעשתה פעילות משמעותית במסגרת ארגון מנת"ה במטרה לקדם הכרה במקצוע והסדרה חוקית של ניתוח התנהגות בישראל. השנתיים האחרונות הביאו עמן שיתוף פעולה משמעותי בין נציגי ארגוני ניתוח התנהגות בישראל לבין משרד הבריאות לטובת קידום רישוי בתחום ניתוח התנהגות בישראל. להלן עדכון פעילות הארגון לשנת 2017-2018: