1. עידכונים: קבלת עדכונים שוטפים בדוור ישיר אודות הנעשה בתחום ניתוח התנהגות יישומי בישראל. כולל: מידע אודות השתלמויות מקצועיות, עדכוני פעילות לקידום הכרה במקצוע, תקנות חדשות של הבורד ועוד.

2. נקודות CE- הנחה קבועה בתשלום עבור נקודות CE, הכוונה למקורות מידע אודות צבירת נקודות CE בעולם

3. הנחות: הנחה משמעותית ומחירים מיוחדים לחברי ארגון בחנות העמותה באתר, כולל הנחות משמעותיות לכל ההשתלמויות המקצועיות של הארגון, כולל הכנס שנתי (כנס בן יומיים עם מיטב המרצים מהארץ ומחו"ל).

4. השתלמויות חיצוניות: הנחות בהשתלמויות חיצוניות של עמותות וארגונים שותפים.

5. מענה לשאלות : סיוע בכל שאלה ו/או מתן מידע בנושאים נוספים המעסיקים את מנתחי/ות ההתנהגות והסטודנטים בארץ (כגון אפשרויות תעסוקה בישראל, קבלת סופרוויז'ן ועוד)

6. BACB: סיוע בהתקשרות עם הלשכה לרישוי מנתחי התנהגות (BACB) וטיפול בפניות הרלוונטיות למנתחי/ות ההתנהגות המוסמכים

7. אתיקה :סיוע בכל שאלה ו/או סוגיה אתית העולה מן השטח במהלך עבודתם של מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל.

8. חומרים מקצועיים: סיסמה אישית המאפשרת גישה למאגר חומרים מקצועיים הכולל חומרי ניתוח התנהגות בעברית בשלל נושאים הרלוונטיים לעבודתו/ה של כל מנתח/ת התנהגות הכולל:
טפסי איסוף נתונים במגוון רחב של נושאים
תכניות טיפול והתערבויות (אוטיזם וקשיי התנהגות)
טבלאות מוטיבציה, דפי משוב וניהול עצמי
כלי הערכה, שאלונים וטפסי ראיונות
חומרי תכניות ביתיות לקידום מטופלים בספקטרום (משחקים להדפסה, סיפורים חברתיים, דפי ניווט, תמונות וכרטיסיות ותכנים נוספים)
חומרי קריאה והעשרה מקצועיים.