כללי

לצורך הגשת הצעה להרצאה בכנס ניתוח התנהגות יש להכין תקציר בהתאם להנחיות המפורטות במסמך זה ולשלוח למייל: ioba.pniyot@gmail.com

התקצירים יישלחו במייל עד לתאריך היעד שפורסם מראש ע"י הועדה המארגנת.

ההצעות שיוגשו יישפטו על ידי הוועדה המארגנת של הכנס על פי הקריטריונים הבאים: התאמה לנושא הכנס, איכות המחקר או העבודה היישומית, הרלוונטיות שלהם וחשיבותם. יתכן ויידרשו התאמות/תוספות ושינויים בתקציר.

התקצירים שיאושרו סופית ויתקבלו להצגה בכנס ישולבו גם בחוברת הכנס שתופץ למשתתפים.

כותרת ההרצאה

יש להשתמש בכותרת  מודגשת, לדוגמא: יישומים קליניים של ניתוח התנהגות: מחקר בשני חלקים.  נא לשמור על מסגרת של עד 15 מילים (200 תווים), ללא ראשי תיבות, אין צורך בניקוד או מרכאות.

תחום המחקר

יש לבחור את התחום העיקרי בו עוסקת ההרצאה. כל תקציר שיוגש יסווג לאחד מהתחומים הבאים:

א – אוטיזם

ר – רפואי: פרמקולוגיה התנהגותית, רפואה ונוירולוגיה

ש – שילוב בקהילה, חברתי, הכללה/שימור

ל – לקויות התפתחותיות, קשיי התנהגות

ח – מערכות חינוך

OBM – ניהול התנהגות ארגונית

ת – נושאים פילוסופים, תפיסתיים והיסטוריים של ניתוח התנהגות

ל – הוראת ניתוח התנהגות

ה – הדרכת הורים

ו – התנהגות וורבלית

אח – אחר

סיווג

יש לסווג את התקציר לפי אחת הקטגוריות הבאות: מחקר בסיסי, מחקר יישומי, מתן שירות או תאוריה. הסיווג מאפשר למשתתפי הכנס לבחור באלו חלקים ירצו לקחת חלק. 

תקציר (Abstract)

התקציר יהיה לפי כללי ה-APA ויכלול בין 150-200 מילים בלבד. התקציר ייפתח במשפט המתמצת את חשיבות הנושא ויסתיים במסקנה הכוללת רלוונטיות או אפקט פוטנציאלי. כל ראשי התיבות נדרשים להיות מפורשים בעת הופעתם הראשונה.

תקצירים מבוססים נתונים

תקצירים למצגת מבוססת נתונים חייבים לכלול (1) מבוא עם סוג המשתתפים (2) סוג התהליכים/פרוצדורות (3) תובנה העולה מהנתונים ודרגת המהימנות.

גרף או טבלת נתונים תומכים

הרצאות הכוללות נתונים נדרשות להציג גרף או טבלה בהתאם. הגשות ללא גרף או טבלה לא יתקבלו. הנתונים לא חייבים להיות שלמים בעת הגשת העבודה, אך התקציר והטבלה/גרף המצורפים נדרשים לתמוך בכך שהפרויקט בשלבי ביצוע מתקדמים. גרפים וטבלאות נדרשים להיות באיכות גבוהה ומקצועית, ובהתאם לכללי ה-APA. הנתונים נדרשים להיות בפורמט של PDF  ובעמוד אחד בלבד.

הגשות במחקר בסיסי ויישומי נדרשות להכיל נתונים. בתחום מתן שירות ובתחום תאורטי אין חובת הגשת נתונים, לבחירה.

מידע על המרצה

  • יש לציין את פרטיו האישיים של המרצה: שם מלא (בעברית ו/או אנגלית) של המרצה, תארים אקדמיים ומוסדות לימוד/מקום עבודה ותפקיד, כתובת מייל ואזור מגורים.
  • יש לצרף תיאור קצר, עד חצי עמוד של הרזומה וניסיונו המקצועי של המרצה
  • יש לצרף תמונה של המרצה לצורך פרסום

מילות מפתח וביטויים מקצועיים

יש להגיש עד 4 מילות מפתח (מילים נפרדות או ביטויים של 2 מילים) עם כל הגשה. מילת מפתח צריכה להיות ספציפית ככל הניתן (לדוגמא "חיזוק" או "אוטיזם" הן כלליות מידי, "אכילה בררנית" מתקבל). מילות המפתח מאפשרות למשתתפים לחפש נושאים רלוונטיים בהצגות.

לשאלות, הבהרות ומידע נוסף ניתן לפנות לוועדת הכנס, במייל: ioba.pniyot@gmail.com

בהצלחה!