מרצה:  ד"ר אנהליה שפר

מה בתכנית:  ההרצאה תתמקד במחקרה של ד"ר שפר, במסגרתו נבחנה התנהגות חברתית-תקשורתית במצבי אינטראקציה טבעיים, עם עמיתים, בהשוואה בין ילדים ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה המשולבים במסגרות גן רגילות לבין ילדים עם התפתחות תקינה. עבור מטרה זו, פותחה תצפית   APIOS (Shefer & Bauminger-Zviely, 2016). ההרצאה תתמקד בסקירת כלי התצפית שפותח וממצאי המחקר. 

תאריך: יום חמישי, 18.3.21, בין השעות 20:00-21:00

מיקום: השתלמות מקוונת ב- ZOOM

הרשמה: קישור לZOOM יישלח לנרשמים כשעתיים לפני ההרצאה.

התנהגויות חברתיות תקשורתיות של ילדים בעת אינטראקציה עם בני גילם הינן מרכיב מרכזי בהתפתחות ילדים בגיל הרך ומוגדרות כאחד ממאפייני הליבה של ילדים ברצף האוטיזם. הלקות, בולטת יותר בעת אינטראקציה עם בני גיל, בהשוואה לאינטראקציה עם מבוגר. הכלים הקיימים כיום מוגבלים ביכולתם למדוד אינטראקציה חברתית טבעית בין בני הגיל.
במחקר, נבדקה  התנהגות חברתית-תקשורתית במצבי אינטראקציה טבעיים, עם עמיתים, בהשוואה בין ילדים (ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה IQ>75  (High Function Autism Spectrum Disorder- HFASD) המשולבים במסגרות גן רגילות לבין ילדים עם התפתחות תקינה. עבור מטרה זו, פותחה התצפית Autism Preschool Peer Interaction Observation Scale- APIOS (Shefer & Bauminger-Zviely, 2016). במחקר נבחנו ההבדלים בין הקבוצות על פי ה-  APIOS ועל  פי מדדים מתוקננים של התנהגות חברתית תקשורתית. נבחנו גם הקשרים בין מדדים אלה ובין ה- APIOS; הקשרים בין  ה- APIOS ובין ה-IQ וחומרת הלקות. נבדקו גם מהימנות ותוקף תצפית ה- APIOS.
נמצא הבדל מובהק בין הילדים עם HFASD ובין הילדים עם התפתחות תקינה בכל המדדים שנבדקו על פי ה- APIOS. בבדיקת הקשרים בין מדדים, נמצא שככל שאיכות ההתנהגות החברתית תקשורתית בקרב ילדים עם HFASD היתה גבוהה יותר ב- APIOS, נראו יכולות חברתיות-תקשורתיות גבוהות יותר בשאלונים; ככל שרמת ה-IQ  הכללית היתה גבוהה יותר, נראה תפקוד חברתי תקשורתי איכותי יותר עם בני הגיל בגן על פי ה- APIOS;  קשרים מסוימים נמצאו גם בין ה- APIOS ובין חומרת הלקות.

על המרצה- ד"ר אנהליה שפר מרצה בקריה האקדמית אונו, בבית הספר למדעי הרוח ועוסקת בייעוץ והדרכת הורים. היא מומחית בתחום החינוך ולגיל הרך ובתחום האוטיזם. היא שימשה  כמנהלת מקצועית ואדמיניסטרטיבית של מרפאת האבחון במרכז לאוטיזם/אלו"ט. ד"ר אנהליה שפר היתה אחראית לפאן המקצועי, במסגרתו לימדה והכשירה אנשי מקצוע צעירים בתחום, העבירה עדכונים לאנשי הצוות כדי להטמיע גישות אבחון וטיפול חדשניות על פי השינויים המתוארים במחקרים עדכניים ברחבי העולם. כמו כן, ד"ר אנהליה שפר העבירה סדנאות על אבחון אוטיזם לאנשי מקצוע בכנסים ובקורסים על תחום זה באוניברסיטאות שונות. ד"ר שפר אף עסקה בהיבטים של הדרכת הורים, ערכה את החוברת "צעדים ראשונים" של המרכז למשפחה של אלו"ט ואף כתבה את הפרק על אוטיזם. בנוסף, במהלך שנות עבודתה במרכז לאוטיזם, אנהליה השתתפה במספר מחקרי התערבות בגיל הרך  ועזרה בחשיבה, בביצוע ובאיסוף הנתונים. בעבר , ד"ר אנהליה שפר עבדה כמנהלת ומדריכה בגן תקשורת. במסגרת זו היא ניהלה והדריכה את צוות מהטפלים, היתה אחראית על בניית תוכניות תל"א עבור הילדים, בנתה תוכניות שילוב יחידני עבור הילדים ופיקחה של אופן יישומן.
במסגרת לימודי התואר השלישי, אנהליה חקרה התפתחות חברתית רגשית של ילדים בהתפתחות תקינה ושל ילדים ברצף האוטיזם בגיל הרך. ניסיונה הרב בתחום האבחון המשלב ידע תאורטי נרחב יחד עם ידע קליני והתנסות רבת שנים בעבודה עם ילדים בספקטרום האוטיסטי. כל אלו סייעו לה בפיתוח תצפית ייחודית להערכת יכולת חברתית-תקשורתית של ילדים צעירים בספקטרום האוטיסטי בעת אינטראקציה חופשית עם בני גילם