חומרי העשרה:

 

חדש!! הבנת התנהגות מאתגרת-אייבזו ואלדר 2016

חדש!! כיצד נלמד את ילדנו להמתין בסבלנות. באדיבות מורן וייס

שלבי ביצוע בתהליך בניית תוכנית התנהגותית- באדיבות דר אליען אלחדף אברגל

הדרכת צוות בגן משלב- דוגמא-באדיבות שרון ארבל

אוטיזם וטיפול התנהגותי ABA- בניית הקשר בין המטפלת לילד-תכנית ביתית. באדיבות שרון ארבל

אלוהים לא מרחם על ילדי הגן-מתוך הורים וילדים. באדיבות פרופ עמוס רולידר

הדרכות צוות בעת העברת שיעורים. באדיבות אלית בריל

מדידת התנהגות-הסבר. באדיבות אלית בריל

מניעת אלימות בכיתה באמצעות חינוך לאחריות אישית. באדיבות פרופ עמוס רולידר

מניעה והתמודדות עם התנהגות בריחה- הדרכת צוות. באדיבות אלית בריל

על הצקה בגיל הרך. באדיבות פרופ עמוס רולידר

ביטויי אוטיזם בתפקוד גבוה-הדרכת צוות. באדיבות שרון ארבל

פיתוח כישורי משחק לילדים בספקטרום-הדרכת צוות. באדיבות שרון ארבל

הדרכת משלבת חדשה בגן. באדיבות שרון ארבל

סיוע והדהייתו. באדיבות אלית בריל

משוב לתרפיסטית-תכנית ביתית. באדיבות שרון ארבל

שילוב בגן-הערכה תקופתית של תהליך השילוב- דוגמא לתצפית ללא סיוע. באדיבות שרון ארבל

קריטריונים לאבחון אוטיזם-העשרת צוות. באדיבות שרון ארבל

תכנית טיפול לקידום תנוקות המאובחנים עם אוטיזם. באדיבות שרון ארבל

שימוש במערכות אסימונים. באדיבות דר סיגל תדהר- פז

תרגול התנהגות ורבלית-הדרכת צוות. באדיבות אלית בריל

 

סרטוני הדרכה-ניתוח התנהגות יישומי:

סרטון הדרכה: הערכה וטיפול בקשיי שינה

סרטון הדרכה: פרמקולוגיה ואוטיזם

סרטון הדרכה: הליכי חיזוק דיפרנציאלי

סרטון הדרכה: הערכה פונקציונלית של קשיי התנהגות

סרטון הדרכה: הערכה וטיפול בהתנהגויות פגיעה עצמית

סרטון הדרכה: ממצאי מחקר – Functional Communication Training

סרטון הדרכה: הליכים להערכת מחזקים

סרטון הדרכה: יישום קליני – Functional Communication Training

סרטון הדרכה: התערבויות בנושא שפה

סרטון הדרכה: הקניית כישורים חברתיים

סרטון הדרכה: הערכה וטיפול בקשיי אכילה

סרטון הדרכה: גישות התנהגותיות להכנת הילד לטיפול רפואי