לוגו_

28/07/2016

פרוטוקול לסיכום ישיבה ראשונה לוועד הנבחר

נכחו:

אליען אלחדף-אברג'ל, טלי שבת, אורלי מן, שרון ארבל, אלית בריל, אייל כהן, דיטה הוד, גילי יהב, נטע בנימינוביץ ואורלי רובין.

נעדרו מהישיבה:

ליאת דוד, יהל ברזני

נושאים שעלו בישיבה:

 • עוזרת מזכירת הארגון
  • הוחלט ברוב קולות להציע לנועה ספרבר למלא את תפקיד עוזרת מזכירת הארגון, ליאת דויד.
 • חלוקת בעלי התפקידים בארגון
  • הוחלט ברוב קולות על חלוקת בעלי התפקידים בארגון: אליען אלחדף-אברג'ל- יושבת ראש הארגון, ליאת דויד- מזכירת הארגון, טלי שבת- גזברית הארגון.
 • תחומי פעולה של ועדת הסמכה ורישוי
 • הוחלט ברוב קולות כי ועדת הסמכה ורישוי תפעל בשני תחומים במקביל:
 • א. קידום הרישיון הישראלי
 • ב. העלאת המודעות של חשיבות ההסמכה מול המגזר החינוכי ומול המגזר הרפואי
 • יו"ר הארגון, אליען אלחדף-אברג'ל, תצטרף לוועדה זו.
  בישיבה הבאה יתקיים דיון מעמיק בנושא ההסמכה והרישוי.
 • החלוקה לבעלי התפקידים בוועדות:
  • ועדת מדיה- אורלי מן ושרון ארבל
  • ועדת השתלמויות- אלית בריל וגילי יהב
  • ועדת אתיקה- אייל כהן
  • ועדת קשר וגיוס-יהל ברזני
  • ועדת הסמכה ורישוי- אורלי רובין ואליען אלחדף-אברג'ל,
  • ועדת הסמכה- דיטה הוד
  • ועדת ביקורת- מאיה קריב, יפעת מירסקי ונטע בנימינוביץ

הוחלט כי אין צורך בועדת לימודי הסמכה.

בישיבה הבאה כל ועדה תציג את המטרות שלה.

 • ועדת הסמכה – צינור מקשר בין מנתחי התנהגות בארץ לבורד
 • הוחלט שסטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים המעוניינים לגשת למבחן ההסמכה יוכלו לפנות לדיטה בשאלות לגבי הרשמה לבחינה. דיטה תפנה ראשית למזכירות במוסד בו למד הסטודנט ותבקש מהם לסייע לסטודנט, בנוסף תוכל להפנות את הסטודנט לגורם המטפל בבורד.
 • הועלתה הצעה שממי שאינו עמית יגבה סכום לתשלום עבור שירות זה.
 • ועדת קשר וגיוס
 • יהל (ועדת קשר וגיוס), תעבוד מול הוועדות השונות ומול חברי ועמיתי הארגון. למשל, אם ועדת השתלמויות תרצה לדעת אילו נושאים מקצועיים מעניינים את חברי ועמיתי הארגון שעליהם ירצו לשמוע בכנס הבא, יהל תיצור עם החברים והעמיתים קשר בנושא זה, ותעביר את המידע לוועדת השתלמויות. בנוסף, ועדת קשר וגיוס תהיה אחראית על גיוס עמיתים וחברים חדשים ושימור עמיתים וחברים קיימים.
 • מעמד העמיתים בארגון
  • הועלתה הצעה לפצל את עמיתי הארגון ל 2 סוגים: עמית סטודנט ועמית שאינו סטודנט. ועדת השתלמויות תחליט מהו הסכום שנגבה עבור כנסים מעמית סטודנט ומעמית שאינו סטודנט
  • בוועדת הארגון יהיה נציג מטעם עמיתי הארגון. העמיתים יבחרו נציג מטעמם בבחירות אינטרנטיות. נציג העמיתים יהיה נוכח בכל הוועדות, אך לא ישתתף בהצבעות.
 • הוצאות כספיות
  • בשנים האחרונות הוועד מארגן יותר פעילויות קטנות וחינמיות  ופחות כנסים גדולים.
  • ועדת השתלמויות העלתה את הקושי במציאת מקום לקיום כנסים
  • כרגע אין מוסד אקדמי שבו ניתן לקיים את הפורומים האלו.
  • הוחלט כי אין חובה לקיים פורומים במוסדות אקדמיים.
  • גילי מציעה לארח את הכנס שדיטה מעבירה בספטמבר ללא עלות בבית ליאור.
 • וועדת השתלמויות
  • וועדת השתלמויות העלתה את הצורך בעזרה בעת ארגון כנס.
  • גילי מציעה לממן בתשלום חלקי את העזרה לוועדות או להציע לתוכניות ההסמכה שעזרה בתחום זה (קריאת מצגות לקראת כנס למשל) תהיה כחלק מהפרקטיקום.
 • סיוע לוועדות
  • אליען הציעה אפשרות שמתנדבים לעזרה לוועדות יהיו פטורים מתשלום דמי חבר/או מתשלום לכנס/ הכנת כפתור מיוחד להנחה בעת הרשמה באתר לתורך תגמול מתנדבים.
  • אליען ציינה כי עזרה מחברי וועדות אחרות יכולה להעמיס עליהם ולבסוף יתכן שהם לא יבצעו את עבודתם כראוי.
 • הגעת מרצים אורחים לכנס השנתי
 • אליען מבררת בנושא הגעה של מרצים מווסטרן לארץ לכנס בקיץ בשנה הבאה.
 • ישיבות הועד
  • הוחלט כי בשנה זו תתקיימנה 4 ישיבות.
  • בספטמבר תיקבע הפגישה של נובמבר.
 • העברת מידע בין חברי הועד
  • הוחלט כי עדכונים בין חברי הועד ניתן להעביר במייל, נושאים שיש להביא לדיון יוצגו בישיבות הוועדה.
  • חברי הוועד יגיבו למייל שנשלח אליהם תוך יומיים.
  • חברי הוועד מעוניינים בהתנהלות בשקיפות, למשל: עדכון מראש בדבר פגישות חשובות שנערכות בנושא רישוי וכדומה.
 • פרסום הנושאים שנדונו בישיבת הועד
 • הוחלט כי נושאים שדנו בהם בישיבה יפורסמו בנקודות באתר הארגון, כך שחברי ועמיתי הארגון יוכלו להתעדכן בנעשה בישיבות הוועדה.
 • קשר עם עמותת היל"ה
 • הוחלט פה אחד לחדש קשרים ולעבוד בשיתוף פעולה עם עמותת היל"ה
 • תקופת חברות בארגון
 • הצטרפות לארגון תהיה מינואר לינואר בשנה שלאחריו (אם עמית יצטרף בחודש מאי לארגון, חברותו תפוג בדצמבר של אותה השנה ולא במאי של שנה הבאה).
 • כרטיסי חבר
 • הוחלט שבשל העלות הגבוהה לא להנפיק כרטיסי חבר בשנה הבאה.
 • ועדת מדיה
 • א. צוות פייסבוק הוצג בפני הועד
 • ב. הועד התבקש לענות על שאלון אישי שישלח לכל חברי הועד
 • ג. עלה רעיון לחזק שליחת חומרים
 • ד. וועדת מדיה מעוניינות לערוך מאגר חומרים נוסף (שונה מהמאגר שיש כרגע) שיהיה מיועד לסטודנטים.
 • ה. הועלה רעיון של רכישת חומרים מחו"ל למאגר החומרים.