חברי הועד: פרופ' עמוס רולידר, אורלי רובין, ד"ר גילי יהב, דיטה הוד, טלי שבת, ד"ר סיגל תדהר- פז, יהל ברזני, שרון ארבל, אודליה ריימוך- מיכנובסקי, מורן וייס, נירן אברהם, ליאת דוד, איילת גולדברג

נושאי תפקידים: יו"ר: כרמית מטלון ואורלי רובין ועד מנהל: פרופ' עמוס רולידר, אורלי רובין, שרון ארבל, ליאת דוד מזכירות: נירן אברהם גזברות: טלי שבת יו"ר ועדת ביקורת: מיה קריב

ועדות הארגון:

השתלמויות

1. תכנון השתלמויות, סדנאות ומפגשי אתיקה  
2. הפקת השתלמות- מרצים, שריון חדר, כיבוד וכו'.
3. קשר עם ועדת מדיה לטובת פרסום ההשתלמות
4. מתן מענה לפניות שונות הנוגעות להשתלמויות
5. מתן מענה לנקודות CE ומשובי השתלמויות 

אתיקה

1. בניית מאגרי מידע לנושא האתיקה
2. סיוע ומענה ליעוץ מקצועי ותלונות הציבור בתחום האתיקה
3. תכנון הרצאות ופיתוח הידע בתחום האתיקה בקרב מנתחי התנהגות

חברות

1. מתן מענה לצרכי החברים והעמיתים בארגון
2. הסברה, הפצת מידע ופרסומים רלוונטיים 
3. הטבות רלוונטיות לחברי ועמיתי הארגון 


סטודנטים

1. הסברה, הפצת מידע ומענה על שאלות  
2. ביקורי הסברה בתוכניות הלימוד
3. קידום השתלמויות רלוונטיות לסטודנטים
4. איסוף מידע וסקרים
5. הטבות לסטודנטים חברי ארגון

מדיה

1. פרסומים בערוצי המדיה והרשתות החברתיות 
2. תפעול אתר האינטרנט של הארגון, כולל עבודה מול מתכנת
3. עריכת תוכן ועיצוב חומרים לפרסום
4. הסברה, יח"צ ודוברות

רגולציה

1. קידום הכרה חוקית והסדרת המקצוע ניתוח התנהגות בישראל 
2. בניית מנגנון להסמכה ישראלית
3. שת"פים עם גורמי פנים וחוץ 
4. פרסומים, הסברה ומידע לקידום הכרה במקצוע

קשרי הורים

1. פרסום מידע להורים בערוצי המדיה של הארגון
2. הפקת השתלמויות ומפגשי הסברה להורים
3. קשר עם ארגוני הורים ונציגי הורים
4. מענה לפניות ושאלות הורים
 

כנס שנתי והכשרות מיוחדות

1. ארגון השתלמויות והכשרות חדשניות על ידי מומחים מהארץ והעולם
2. ביסוס קשרים עם ארגונים מקצועיים בארץ ובעולם