חברי הועד: פרופ' עמוס רולידר, אורלי רובין, גילי יהב, דיטה הוד, אלית בריל, טלי שבת, ד"ר סיגל תדהר- פז, יהל ברזני, שרון ארבל, אודליה ריימוך- מיכנובסקי.

נושאי תפקידים: יו"ר הארגון: פרופ' עמוס רולידר, מזכירת הארגון: אורלי רובין, גזברית: טלי שבת, יו"ר ועדת ביקורת: מיה קריב.

ועדת השתלמויות

ועדת אתיקה

ועדת קשר וגיוס מוסמכים

ועדת CE

ועדת מדיה

ועדת קידום הסמכה ישראלית

ועדת ביקורת

ועדת קשרי הורים