מקורות הפעילות של מנתחי התנהגות מושרשים בעבודה מחקרית מראשית המאה ה 20, בעבודתו התיאורטית של John B. Watson  אשר טבע את המונח ביהביוריזם, בתחום בפסיכולוגיה,  בעבודתו של Edward Thorndike , אשר חקר התנהגות בעלי חיים, ובעיקר בעקבות עבודה רבת שנים של החוקר B. F. Skinner , אשר ניסח עקרונות יסוד המגדירים את הלמידה האופרנטית, למידת בעלי חיים ואורגניזמים בסביבה. על פי עקרונות שניסח ואשר ממשיכים להוכיח צדקתם משך השנים, התנהגות הינה מעוצבת על ידי גירויים בסביבה, כאלה המקדימים ומופיעים טרם ההתנהגות וכאלה העוקבים ומופיעים אחרי ההתנהגות. בעקבות גילוי וחקר עקרונות אלה משך שנים, קידמה קבוצת חוקרים את המסקנות והעקרונות לשימוש יישומי יותר, מעבר לניסויי המעבדה, כשהמטרה הינה שיפור וקידום חייהם של לקוחות וסביבתם.

מבססי הדיסציפלינה בשנות השישים,  Donald M. Baer, Montrose M. Wolf, & Todd R. Risley, הגדירו 7 מימדים מאפיינים, מנחים אשר מהווים נר לרגלי מנתחי ההתנהגות המוסמכים, לאורך כחמישה עשורים. מימדים אלה מאפיינים את תחום ניתוח ההתנהגות היישומי ומייחדים אותו מתחומים טיפוליים ופסיכולוגיים אחרים. מאמר זה פורסם בכתב העת Journal of Applied Behavior Analysis  בשנת 1968 בשם Some current dimensions of applied behavior analysis.

  1. התנהגות – מנתח ההתנהגות מתמקד בהתנהגות כמוקד לשינוי. במקצועות טיפוליים אחרים ההתייחסות לגורמים להתנהגות עשויים להיות נתונים להשערה ופרשנות. בתחום זה של ניתוח ההתנהגות היישומי, מנתח ההתנהגות יפעל על פי התייחסות להתנהגות נצפית, ולא על פי פרשנות מצב.
  2. אנליטיות – מנתח ההתנהגות יבצע ניתוח של הקשרים בין הסביבה וההתנהגות. בעקבות גילוי הקשרים, הנעשה בניתוח מקצועי המבוסס על נתונים נראים ולא פרשניים, מנתח ההתנהגות יוכל להביא להשערה מה מוביל להתרחשותה של בעיית התנהגות וכן על בסיס ממצאי ניתוח אלה, לבנות תוכנית התערבות טיפולית.
  3. יישומי – מנתח ההתנהגות שם דגש על ההתנהגותיות המשמעותיות לאדם וסביבתו.
  4. טכניות – פעולותיהם של מנתחי התנהגות הינן מבוססות מחקרים קודמים וידע שנצבר בספרות המקצועית ולכן יש הקפדה על שימוש בפרוצדורות ברורות שניתנות לשחזור (רפליקציה) בעתיד על ידי מנתחי התנהגות אחרים או עבור לקוחות אחרים, המציגים נתונים דומים לאלה שנמצאו וטופלו.
  5. הכללה – מנתח ההתנהגות עוסק בהפחתה של התנהגויות לא נאותות או אינם מקובלות, וכן בהקניה של ידע חדש. בכל עת, מנתח ההתנהגות שם דגש על לימוד באופן שיעודד העברה של היכולות הנלמדות, לסביבות אחרות, ומעבר למועד שבו נרכשו.
  6. קונספטואלית שיטתית – מנתח ההתנהגות מקפיד על שימוש אחיד במונחים מקצועיים. שפה זו המשותפת לכל מנתחי ההתנהגות מאפשרת שיח מדעי מקצועי והעברת ידע באופן מדויק. שפה משותפת זו נלמדת עד היסוד על ידי כל מי שנבחן ומוסמך כמנתח התנהגות.
  7. אפקטיביות – מנתח ההתנהגות לא יסתפק בהצגת תוצאות המראות שיפור בבעיית התנהגות, אלא יקדם את הטיפול כך שיוביל לשיפור ברמה הפרקטית, בחייו של הלקוח וסביבתו, ושישמר לאורך זמן.