4.3.18

לכבוד: ראשי תכניות ההסמכה לניתוח התנהגות – מוסדות להשכלה גבוהה

שלום רב,

בימים אלה ראשי עמותות מנתחי ההתנהגות בישראל, מנת"ה והיל"ה, מקדמים מול משרד הבריאות את הסדרת מקצוע מנתח ההתנהגות.  נערכו שתי פגישות, כאשר בפגישה השנייה נכחו ראשי העמותות בישראל – ד"ר מיכל הירשמן, יו"ר היל"ה, ופרופ' עמוס רולידר, יו"ר מנת"ה, ובפגישה הראשונה נכחו גם נציגים נוספים משתי ההנהלות. אנו מעוניינים שההסדרה תהיה בחוק, אולם בשלב הראשון, כך נראה, יפורסם חוזר מנכ"ל שיסדיר את העיסוק בתחום חשוב זה.

על מנת לגבש את אמות המידה להכרה במנתח התנהגות מוסמך חשוב לנו, וגם למשרד הבריאות, לקבל מידע באשר לתכניות ההכשרה בישראל. בנוסף, חשוב לנו לקבל את חוות דעתכם בשאלה מהם הקורסים ונושאי הלימוד שהנכם סבורים כי כל מנתח התנהגות צריך להיות מחויב בהם במסגרת הכשרתו. לפיכך נודה לכם אם תוכלו להעביר אלינו בחוזר מידע בנוגע לנושאים הבאים:

 

  1. נושאי הלימוד, הקורסים הקיימים בתכנית הלימודים הנוכחית בהתאמה לדרישות BACB, *ובהמשך לפי דרישות ABAI (12.2018) אם הנכם מתחילים להיערך לכך.

 

  1. היקף הפרקטיקום, במידה וניתן, בתכנית ההכשרה שלכם.

 

  1. קורסים נוספים הנלמדים בתכנית שלכם מעבר לדרישות ה BACB.

 

  1. קורסים נוספים הראויים ורצויים לדעתכם להכשרת מנתחי התנהגות בישראל.

 

  1. הערות נוספות יתקבלו בברכה.

 

נודה לתשובה עד לתאריך 15.3.2018 למייל.

 

אנו מודים לכם על התגייסותכם למען המטרה החשובה!

בברכה,

פרופ' עמוס רולידר, BACB-D,

יו"ר ארגון מנת"ה

 

 

העתק: ד"ר מיכל הירשמן – יו"ר ארגון היל"ה