הצעותינו לרישיון ישראלי: אתם שואלים-אנחנו עונים!

 

1.      מטעם מי יינתן תוקף  למנתחי ההתנהגות? מנתח התנהגות יהיה מורשה מטעם משרד הבריאות. לא מטעם עמותה או ארגון.

2.      האם מעמד מנתח התנהגות מוסמך בורד יהיה זהה למעמד מנתח התנהגות שאינו מוסמך בורד? להצעתנו, ברגע שיוסדר המקצוע בחוזר מנהל- לא נשמע יותר בארץ את הביטויים "מוסמך" בורד ו"לא מוסמך" בורד. להצעתנו, משמעות ההסדרה בחוק הנה שכלל מנתחי התנהגות בישראל יוכלו להסדיר רישיון לעיסוק במקצוע בהתאם למשרד הבריאות. ואף נסייע לכך.

3.      האם תהיה אבחנה בין מנתחי התנהגות בעלי תואר ראשון ושני? להצעתנו-לא! מאחר ובישראל אין עדיין תארים בניתוח התנהגות, אין סיבה לדעתנו להפרדה בשלב זה בין מנתחי התנהגות בעלי תואר ראשון ושני.

4.      האם מנתחי התנהגות שאינם מוסמכי בורד יקבלו רישיון ישראלי? בישראל כיום ישנם מנתחי התנהגות רבים ומצוינים שאינם מוסמכי בורד ואשר עובדים בשטח שנים רבות בהצלחה – להצעתנו, הם יוכלו לקבל רישיון ישראלי לאחר בדיקה וקריטריונים שייקבעו בהמשך. 

5.      האם לאור ההתקדמות בנושא הסדרת המקצוע עדיין מומלץ, כרגע, להמשיך ולשמר את הסמכת הבורד? בוודאי! כל עוד אין הסדרה בחוק ופרסום רשמי של חוזר מנהל רפואה ע"י משרד הבריאות לא כדאי לוותר על הסמכת הבורד.

6.      מה המשמעות של התנתקות מהבורד לאחר הסדרת הרישיון הישראלי? להצעתנו, לאחר הסדרת העיסוק במקצוע לא יצטרך מנתח התנהגות לשמר קשר עם הבורד אלא אם כן ירצה לשמור את הסמכת הבורד לטובת עבודה מחוץ למדינה. גם משרד הבריאות אינו מדבר על שימור הסמכה.

7.      במידה ויוכר המקצוע- האם יהיה צורך לשמר ולחדש הסמכה ישראלית? להצעתנו, לאחר הסדרה חוקית של המקצוע שימור ההסמכה למנתחי התנהגות יותאם תרבותית לישראל ויתרחש דרך האיגוד המקצועי של מנתחי התנהגות בישראל, בהתאם לקריטריונים אשר ייקבעו ע"י המועצה הישראלית.

8.      איך יוסדר נושא הסופרוויז'ן למנתחי התנהגות חדשים שיוצאים לשטח בישראל? להצעתנו, יהיו מדריכים מקצועיים אשר ייתנו ליווי למנתחי התנהגות חדשים בעלי רישיון ישראלי. יש לקבוע קריטריונים מסודרים ע"י המועצה הישראלית.

9.      האם יהיה פיקוח על מנתחי התנהגות העובדים בשטח? מי יפקח על מנת שלא לפגוע באיכות ובסטנדרטים? מנתחי התנהגות מחויבים לפעול בהתאם לקוד האתי של מנתחי ההתנהגות, אשר נכתב ע"י הבורד ותורגם גם לעברית. להערכתנו, עם הסדרת התחום יפעלו וועדות אתיקה שיהיו אחראיות על הנושא. בנוסף,  הלקוחות יוכלו לפנות בדיווחיםו/או תלונות גם למשרד הבריאות.

10. מה המשמעות של הכרה במקצוע בהקשר לעבודת מנתחי התנהגות במסגרות של משרד החינוך?  ההכרה בניתוח התנהגות ע"י חוזר מנהל רפואה של משרד הבריאות תעניק פתרון קבוע גם למשרד החינוך דרך הסל ותאפשר העסקה ותיקצוב מנתחי התנהגות במסגרות.

11. התאמות בנושא אתיקה-מה צפוי בארץ? ראשית, מומלץ לכל מנתח התנהגות לקרוא את הקוד האתי של הבורד שתורגם לעברית. במידה ויידרשו התאמות נוספות הקשורות לחוקים בישראל- ההתאמות יבוצעו לפי הצורך. כחלק מהמעבר לרישיון ישראלי תיעשה בדיקה מחודשת האם יש צורך ללמד, לבחון ולאכוף סטנדרטים מעודכנים של אתיקה בישראל.

12. מהי עמדת מנת"ה לגבי מבחן הבורד?   להצעתנו, מנתחי התנהגות העובדים כיום בשטח וסיימו בהצלחה את לימודיהם באחד מהמוסדות האקדמיים המאושרים לא יידרשו לקחת את המבחן. יחד עם זאת, כידוע, אנו במנת"ה חושבים כי מדובר במבחן חשוב ביותר ולאחר הסדרה בחוק של המקצוע- המבחן יהיה הכרחי עבור מנתחי התנהגות אשר יסיימו בעתיד את לימודיהם.

13. האם מנת"ה בעד מבחן הסמכה של הבורד או מבחן ישראלי? להצעתנו, שימוש זמני במבחן הבורד עבור הסטודנטים בתכניות ההכשרה בעתיד ובינתיים, בו זמנית, להתחיל לעבוד במרץ על כתיבת מבחן רישוי ישראלי –  תהליך מורכב, יקר ואורך מספר שנים. שימוש זמני במבחן הבורד על מנת לקדם כבר עכשיו הסדרה חוקית של המקצוע בהתאם להצעת משרד הבריאות. יש לעשות שימוש באמצעים העומדים לרשותנו כיום (מבחן רישוי קיים של הבורד למסיימי תכניות ההכשרה)  ובהמשך, בסיום כתיבת מבחן ישראלי- נשמח להשתמש בו.

14. מה לגבי סטודנטים במגזרים ייחודיים כגון המגזר החרדי, שם הלימודים מתקיימים במוסדות ייחודיים ואין נגישות למבחן הבורד? להצעתנו, יינתן פתרון מספק גם לסטודנטים מהמגזרים הייחודיים על מנת שיוכלו לסיים את הכשרתם המקצועית ולעבוד כמנתחי התנהגות מורשים ע"י משרד הבריאות.

15.  אז מי בעצם יצטרך לעבור את המבחן של הבורד לפי הצעת מנת"ה? להצעתנו, עד אשר יוסדר מבחן רישוי ישראלי, סטודנטים אשר יסיימו את תכניות ההכשרה בעתיד יצרכו לעבור את מבחן הבורד. כאשר יוקם מבחן רישוי ישראלי לא יהיה צורך עוד במבחן הבורד.