כארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים שמנו לנו למטרה להמשיך ולפעול בהתמדה עד להסדרת רישוי למנתחי התנהגות בישראל והכרה במקצוע ע"י המדינה ומוסדותיה.

איך אנו רואים את עתיד המקצוע בישראל?

מה חשוב ובמה אנו מאמינים?

מה הבאנו עמנו לשולחן הדיונים במשרד הבריאות ?

להלן הצעתנו לחוזר מנהל משרד הבריאות . לחץ כאן לקריאה

מרץ 2018

קידום הכרה במקצוע ניתוח התנהגות בישראל:

נייר עמדה; מנת"ה

 

רגע לפני.. בחודשים האחרונים חלו התפתחויות חיוביות בפעילותנו לקידום ההכרה במקצוע ניתוח התנהגות  בישראל. התקיימו מספר פגישות עם שר הבריאות ונציגי משרד הבריאות, אשר נתנו אור ירוק לקידום התהליך. משרד הבריאות רואה את ההכרח בהסדרה של רישוי המקצוע  ופועל לכתיבת חוזר מנהל רפואה לניתוח התנהגות בישראל, על מנת לשמור על סטנדרטים טיפוליים ומקצועיים ברמה גבוהה כמקובל בשאר המדינות בעולם המערבי.

 

             מה הבאנו עמנו לשולחן הדיונים במשרד הבריאות?

 

  • הסדרה של מקצוע ניתוח התנהגות בישראל: נמשיך לפעול עד להסדרת רישוי ישראלי למנתחי התנהגות והכרה במקצוע על ידי המדינה ומוסדותיה. חוזר מנהל רפואה ע"י משרד הבריאות יכלול קריטריונים שמטרתם להבטיח את הסדרת העיסוק במקצוע.

 

  •  שמירה על סטנדרטים מקצועיים מותאמים לישראל: אנו בעד הגדרת תנאי הסף לקבלת תעודת מנתח התנהגות מורשה מטעם משרד הבריאות עבור מנתחי ההתנהגות בישראל, בהתאמה לסטנדרטים הבינלאומיים (מבחני BACB בעברית) בתוספת התאמות תרבותיות לישראל. כולל התאמת תנאי שימור וחידוש תוקף התעודה, קבלת הדרכה ולימודי העשרה למנתחי התנהגות העובדים בשטח, והתנתקות מ-BACB לאחר שיוקם בורד ישראלי/מבחן ישראלי ברמה השומרת על הסטנדרטים  המקובלים בעולם.

 

  •  חשיבה על המטופלים והקליינטים: אנו פועלים להסדרת העיסוק במקצוע על מנת להבטיח למקבלי השירות בקרה על טיב ואיכות הטיפול הניתן להם ע"י מנתחי התנהגות בישראל ואת האפשרות לבקשת החזר כספי מקופות החולים וחברות הביטוח.

 

  • חשיבה על כלל מנתחי ההתנהגות בישראל: אנו רוצים לתת מענה לכלל מנתחי התנהגות הפועלים כיום בשטח (מוסמכים + לא מוסמכים) ומאמינים כי יש לאפשר הכרה כמנתח התנהגות מורשה לכל מנתח התנהגות אשר יעמוד בתנאי הסף, כולל התאמות לטובת בעלי ניסיון מעשי בתחום. נפעל גם להסדרת קריטריונים זמניים ו/או תקופת מעבר שתאפשר לכולנו להמשיך בעבודתנו בשטח במקביל להסדרת הרישוי לכל מנתחי ההתנהגות בישראל