המלצות באדיבות ד"ר שירי אייבזו, מנתחת התנהגות מוסמכת  BCBAD

Antisocial behavior in school –evidence based practices by Walker, Ramsey, Gresham

ספר זה עוסק בפוטנציאל של בתי הספר לשחק תפקיד משמעותי בתרומה להפיכת החברה שלנו לבטוחה יותר. באופן ספציפי, הספר סוקר את האתגרים העומדים בפני בתי ספר בכל הקשור להתנהגויות אנטי-חברתיות ובעיות התנהגות. הוא מציג גישות התערבות, פרקטיקות והליכים  המתאימים לחינוך וניהול תלמידים אנטי-חברתיים בבית הספר, בית וקהילה.

_________________________________________________

 Effective school interventions:  Strategies for Enhancing Academic Achievement and Social Competence (Rathvon)

ספר זה מגשר על הפער שבין מחקר לפרקטיקה, על ידי כך שמספק  76 התערבויות מבוססות-מחקר, אשר תורגמו והותאמו למציאות בבתי הספר. כל אחת מן ההתערבויות מוצגת בקצרה, באופן שיטתי וצעד אחר צעד.

________________________________________________

 

The Tough Kid Tool box by Jenson, Rhode, Reavis

ספר זה מספק למורים ולקלינאים העובדים עם ילדים בכיתות שונות חומרים ישירים, אשר נבדקו בכיתות ושמטרתם ניהול התנהגות והגברת מוטיבציה של ילדים שקשה ללמדם.

_______________________________________________

Behavior Analysis for Lasting Change by Mayer, Sulzer-Azaroff, Wallace   

ספר כולל ורחב, אשר מאגד בתוכו את כל העקרונות וההליכים של ניתוח התנהגות, מנגיש את המחקר בצורה ברורה ביותר, ומאזן היטב בין מדע ופרקטיקה של ניתוח התנהגות.

______________________________________________

Evaluating Educational Interventions: Single case Designs for Measuring Response to Intervention by Riley-Tillman, Burns  

ספר אשר מטרתו להפוך את ההתערבות החינוכית לכזו המעוגנת על ידי מחקר יחיד. הוא משלב בין שתי טכנולוגיות: מחקר יחיד ותגובה להתערבות (RTI). הספר מוקדש להבנת מחקר יחיד, הבנת שיטות ניתוח של נתונים וביצוע של ניתוח תפקודי מקוצר.