המלצות באדיבות נדב דורון, מנתח התנהגות מוסמך, BCaBA

Skillstreaming in Early Childhood: Teaching Prosocial Skills to the Preschool and Kindergarten Child

by Ellen McGinnis, Arnold P. Goldstein

ספר זה מתאר כיצד ניתן ללמד מיומנויות פרו-חברתיות לילדים צעירים, בעיקר כאלה המציגים נסיגה, אגרסיה, קשיי התנהגות או ליקויי למידה. הספר מחולק לארבעה איזורים ומספק אסטרטגיות להקניית כ-50 כישורים פרו-חברתיים ספציפיים וכולל אמצעי הערכה, הסברים מפורטים לגבי הכללה, דוגמאות ועוד. מתאים לילדים בתפקוד בינוני – גבוה. גילאים 4-6 וגיל היסודי (ספר נפרד לכל קבוצת גיל).

___________________________________________

Reaching Out, Joining in: Teaching Social Skills to Young Children with Autism

by Mary Jane WeissSandra L. Harris

ספרון העוסק בהקניית כישורים חברתיים לילדים צעירים עם אוטיזם. הספרון  מבוסס על ניסיונן הקליני רב השנים של המחברות, מנתחות התנהגות מוסמכות, בקידום מיומנויות חברתיות לילדים עם קשיי תקשורת ועיכובים התפתחותיים. כולל שלל מיומנויות החל מכישורים החברתיים הבסיסיים ביותר ועד למיומנויות מורכבות כגון תיאוריית המיינד. כתוב בשפה פשוטה ויכול להתאים הן להורים והן למטפלים ואנשי מקצוע.

___________________________________________

The Social Skills Picture Book Teaching play, emotion, and communication to children with autism 1st Edition

by Jed Baker

ספר הכולל מגוון תמונות המתארות סיטואציות חברתיות ומה הדמויות חושבות. בכל סיטואציה חברתית המתוארת בתמונה ישנה דוגמה חיובית + דוגמא שלילית לכיצד נכון להתנהג ולהגיב. ניתן להשתמש בספר התמונות כאמצעי לתרגול עם הילד: להתבונן יחד בתמונות, להסביר ולנתח את הסיטואציה ולתאר את דרכי ההתמודדות ו/או התגובות המתאימות לסיטואציה.

___________________________________________

Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social-Communications Problems

by Jed Baker

בספר זה המחברת מביאה לידי ביטוי שנים של ניסיון בעבודה עם תלמידים בעלי אבחנה של אספרגר וקשיים בתקשורת החברתית. הספר כולל 70 המיומנויות החברתיות הנפוצות ביותר בהן מתקשים אינדיבידואלים בספקטרום האוטיזם. כל מיומנות מוצגת בצרוף דפי פעילות המפרטים את האמצעים בהם מורים והורים יכולים להדגים, לתרגל ולחזק את המיומנות בבית ובסביבה החינוכית.

__________________________________________

Relationship Development Intervention with Young Children: Social and Emotional Development Activities for Asperger Syndrome, Autism, PDD and NLD

by Steven E. Gutstein , Rachelle K. Sheely

ספר המיועד לילדים צעירים בגילאי 2-8 וכולל סט  פעילויות המיועדות לקידום מיומנויות בסיסיות בתחום החברתי כגון הירמזות חברתית, ויסות התנהגות, לקיחת תור וסינכרוניזציה/הדדיות בפעילות משותפת. הספר כולל 300 מטרות ואמצעי הערכה בתחום החברתי ויכול לספק שלל רעיונות למשחקים מתאימים לתרגול מיומנויות חברתיות. אומנם הספר אינו התנהגותי כלל, אך יש בו המון רעיונות למשחקי ״הכללה״ שמתאימים לנו, קהילת מנתחי ההתנהגות.

___________________________________________

Making a Difference: Behavioral Intervention for Autism

by Catherine Maurice, Gina Green, Richard Foxx

הספר  כולל פרק נהדר עם תכנית להקניית כישורים בתחום החברתי, ניתן לשלב עם משחקים מספר ה-RDI מההמלצה הקודמת. הוא גם מכיל פרק נהדרת מנקודת מבט של קלינאות תקשורת, בעיות אכילה ועוד.

__________________________________________

Teaching Children With Autism to Mind-Read : A Practical Guide for Teachers and Parents

by Patricia Howlin , Simon Baron-Cohen , Julie A. Hadwin

הספר מתאר את הקשיים אותם חווים ילדים עם אוטיזם בהבנת הפרספקטיבה של האחר: מחשבות, אמונות, רצונות וכוונות. המידע מגובה במחקרים ומתאר אמצעים לתרגול והקניית מיומנויות אלה. חובה לקריאה לכל מנתח/ת התנהגות העובד/ת עם ילדים עם קשי תקשורת, כולל תמונות ותרגילים ובכך הוא כלי לימוד מצויין. כמו כן, הוא מצוין בתור התחלה לצורך העמקת הידע המקצועי בנושא תיאוריית המיינד.

_______________________________________

 Relaxation: A Comprehensive Manual for Adults, Children, and Children With Special Needs

by Joseph R. Cautela, June Groden

לימוד הרפיה לילדים! מיומנות חשובה ביותר הרלוונטית עבור ילדים עם חרדות, קשי התנהגות, אובססיות. הספר מדרך כיצד ללמד את הילדים לשלוט בנשימות/להפעיל את המערכת הפרא-סימפתטית במצבי לחץ לצורך הירגעות. מצויין לילדים עם בעיות חרדה, OCD ולהורי המטופלים שגם הם נמצאים במצבי חרדה, ולימוד של טכניקות הרפיה יכול לעזור להם להתמודד עם מצבים מאוד מלחיצים ביום-יום.

_______________________________________

IGS Curriculum: individualized goal selection curriculum.

By Raymond G Romanczyk; Stephanie Lockshin; Linda Matey

הספר כולל סקירה מקיפה של מגוון מטרות המחולקות ל- 19 נושאים, כולל מטרות מאד מפורטות בתחום החברתי. מאד נוח לעבוד עם הספר לצורך בניית תכנית טיפול.

_______________________________________