המלצות באדיבות נדב דורון, מנתח התנהגות מוסמך, BCaBA

Introduction to Psychology

by Rita L. Atkinson , Richard C. Atkinson, Edward E. Smith , Daryl J. Bem , Susan Nolen-Hoeksema

אחד הספרים הקלאסיים בנושאי מבוא לפסיכולוגיה. הספר מקיף מגוון תיאוריות, נושאים ומושגים מעולם הפסיכולוגיה כגון: תהליכים התפתחותיים וביולוגיים, תפיסה ומודעות, חשיבה ולמידה, זיכרון, שפה וחשיבה, רגשות ומוטיבציה, אישיות, התפתחות חברתית ועוד.

___________________________________________

Pathways to Competence: Encouraging Healthy Social and Emotional Development in Young Children

by Sarah Landy Ph.D., Joy Osofsky Ph.D

התפתחות חיובית חברתית- רגשית מזוהה כיום יותר מבעבר כבסיס להצלחה בבית הספר ובהמשך החיים, המשמעות הנה כי אנשי מקצוע העוסקים בתחומי ההתפתחות המוקדמת מחויבים בידע מקצועי רלוונטי. הספר כולל סקירת שלבי ההתפתחות החברתית-רגשית בנושאים כגון טמפרמנט, התפתחות מוקדמת, התקשרות, התפתחות הדמיון, הערכה עמית ועוד. בנוסף, הספר מתייחס להיבטים של עבודה מקצועית עם מטופלים צעירים ובני משפחתם ומספק כלים לקידום אינטראקציית הורה ילד.

הספר סוקר ממצאי מחקרים בתחומים אלה, מפרט את אבני הדרך ההתפתחותיות, כולל שאלות ותשובות נפוצות  בנושאים התפתחותיים כגון- קשיי התנהגות, עיכוב שפתי, קשיי שינה ואכילה ועוד. בנוסף, הספר כולל מגוון רחב של דוגמאות, אסטרטגיות ועקרונות ליישום בעבודה עם ילדים ומשפחותיהם וסקירת תיאוריות מרכזיות הקשורות להתפתחות חברתית- רגשית.

_____________________________________

Child and Adolescent Development: A Behavioral Systems Approach

by Gary D. Novak , Martha Pelaez

ספר המאגד בתוכו מושגים התפתחותיים דינמיים יחד עם נקודת מבט התנהגותית אודות התפתחות. שילוב פרספקטיבות זה הנו ייחודי ומאפשר יצירת נקודת מבט חדשה התנהגותית- התפתחותית המשלבת השפעות סביבתיות ואישיות, מולד מול נלמד. הספר מדגיש למידה כתהליך מרכזי לשינוי בהתפתחות ואינטגרציה בין השפעות הסביבה יחד עם גורמים גנטיים והיסטוריים. המחברים מספקים הבנה קוהרנטית של תהליך הלמידה החל מילדות ועד לבגרות ומציגים התערבויות מוצלחות למניעת קשיי התנהגות שכיחים בתקופות אלה.

___________________________________________

כלי הערכה/מבחני התפתחות:

מומלץ לעיין בכלים אלה לצורך קבלת סקירה מקיפה של שלבי התפתחות ומיומנויות הנרכשות בהתפתחות תקינה החל מרגע הלידה ולאורך תקופת הילדות המוקדמת. לצורך העשרת הידע ההתפתחותי בתחומי תפקודי יום יום ותפקודים קוגניטיביים ומומלץ ביותר למנתחי/ות התנהגות העובדים עם ילדים בעלי קשיי התפתחות.

להלן שתי דוגמאות לכלי הערכה:  

Bayley Scales of Infant and Toddler Development®, Third Edition

Nancy Bayley, PhD

כלי הערכה המיועד לתינוקות וילדים בני חודש אחד עד 42 חודשים. המבחן כולל תת-מבחנים המקיפים תחומי התפתחות מגוונים והמאפשרים לאבחן איחור התפתחותי או ליקוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: קוגניציה, שפה, מוטוריקה, הסתגלות ויכולות רגשיות-חברתיות. המבחן מציג נורמות חדשות שנאספו בקרב מדגם מייצג של 1,700 ילדים בארצות הברית. המבחן הוכנס לשימוש גם בישראל, כחלק מאבחונים הנערכים לילדים.

Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition

Sara S. Sparrow, PhD, Domenic V. Cicchetti, PhD, David A. Balla

כלי זה הוא ריאיון הורים המתייחס לתפקוד של ילדים בגילאי חודש עד 18 שנים בארבעה תחומים – תקשורת (הבעה, הבנה וכתיבה), תפקודי יום יום (טיפול עצמי, תפקוד בבית והתנהלות בקהילה), חִברות (משחק ופנאי, יחסים בין-אישיים ויכולת התמודדות) ומוטוריקה גסה ועדינה (תחום זה נבדק רק עד גיל 5 ). עם מילוי השאלון מתקבל ציון תקן עם ממוצע 100 וסטיית תקן 15 לכל אחד מארבעת התחומים ויש אפשרות לקבוע את הגיל ההתפתחותי של הילד בהתייחס לכל אחד מהתפקודים שנבדקו. הכלי תורגם לעברית באופן לא פורמלי, אך לא תוקף ולא תוקנן לצורכי הארץ ומשמש למחקר בלבד.

______________________________________