במהלך השנים האחרונות נעשתה פעילות משמעותית במסגרת ארגון מנת"ה במטרה לקדם הכרה במקצוע והסדרה חוקית של ניתוח התנהגות בישראל. השנתיים האחרונות הביאו עמן שיתוף פעולה משמעותי בין נציגי ארגוני ניתוח התנהגות בישראל לבין משרד הבריאות לטובת קידום רישוי בתחום ניתוח התנהגות בישראל.

אוקטובר 2020

מפגש פתוח לקהל- ועדת רגולציה לניתוח התנהגות

מפגש פתוח ב ZOOM, לחברי הקהילה המקצועית התקיים בתאריך 7.10.20 בין השעות: 20:30-22:00

המפגש התקיים מטעם ועדת רגולציה וכלל סקירת פעילות הועדה, הצגת תכלית של תתי הועדות וזמן לשאלות ותשובות הקהל

———————————————————-
לו"ז המפגש: 
סקירת פעילות ועד רגולציה: נסיבות הקמת הועדה, חברי הועדה, מבנה פעילות ותוצרים ויעדים להמשך.

הצגת תתי וועדות – פתח לקריאה  

שיח קולגות- דיון פתוח עם הקהל. 

קובץ אודיו של המפגש – לשמיעה 

 

אפריל 2020

הקמתה של ועדת הרגולציה למקצוע ניתוח התנהגות בישראל

הוקמה במטרה לקדם הכרה במקצוע והסמכה ישראלית למנתחי התנהגות בארץ.
הרכב הוועדה כולל 18 חברים, בינהם מנתחי התנהגות בכירים, נציגי ארגוני ניתוח התנהגות בארץ, נציגי אקדמיה ואנשי שטח, אשר התגייסו במטרה להשקיע מזמנם וניסיונם לקראת עתיד טוב יותר עבור המקצוע שלנו.
חברי הועדה פועלים במסגרת תתי ועדות המתמקדות בהיבטים ספציפיים של רגולציה, ביניהם בניית מבחן הסמכה ישראלי ומנגנון הסמכה ישראלי לעיסוק מורשה בניתוח התנהגות והתאמת ההגדרות וקריטריונים לעיסוק במקצוע בישראל תוך שמירה על סטנדרטים מקצועייים, מדעיים ואתיים גבוהים ומקובלים בתחומינו בעולם.
———————————————————-
הרכב הוועדה: 
פרופ' עמוס רולידר, יו״ר
ד"ר מיכל הירשמן, סגנית יו״ר
מיכל סגור, מרכזת
אורלי רובין, מרכזת
מורן וייס, מזכירה
ד"ר אליען אלחדף – אברג'יל
ד"ר שירי אייבזו
ד"ר איתן אלדר
ד"ר נתלי רולידר – אגילה
ד"ר קרין שטרן
ד"ר סיגל תדהר פז
קרן אנגלנדר
ג'ודי לזר רוזנצוויג
רחלי מזור
עינב כהן
גילי יהב
ליאת דוד
טלי וולף

יולי 2018

פנייה להנהגת משרד החינוך: במהלך יולי 2018 פרסם משרד החינוך נוהל קליטה ושיבוץ עובדי הוראה לשנה"ל תשע"ט, הכולל מסמך הנחיות ותנאי סף לקליטת מנתחי התנהגות במערכת החינוך המיוחד בישראל. הנחיות לקליטת עובד הוראה-מטפל כמנתח התנהגות בחינוך המיוחד.  ארגון מנת"ה מברך על היוזמה להסדיר בנוהל את תחום מתן שירות וטיפול בניתוח התנהגות במערכת החינוך, יחד עם זאת, מסמך ההנחיות כלל מספר אי דיוקים ותנאי סף שאינם מותאמים למנתחי התנהגות. כחלק מפעילותו של ארגון מנת"ה אנו מקדמים הסברה רחבה אודות ניתוח התנהגות כפרופסיה מובחנת, מקצוע נבדל ממקצועות אחרים.  לתפיסתנו- הבנה של מהות המקצוע מהווה את הבסיס להסדרה חוקית. בהמשך לנוהל שפורסם ע"י משרד החינוך נשלח מכתב הבהרה והסבר מטעם הארגון להנהגת משרד החינוך. תגובת ארגון מנת"ה לנוהל קליטת מנתחי התנהגות בחינוך המיוחד.

שת"פ עם קופות החולים: כחלק מפעילות הארגון לקידום ניתוח התנהגות בישראל תואמו פגישות משותפות של נציגי הארגון עם מנכ"לי קופות החולים הגדולות בארץ. הפגישות התמקדו ביצירת שיתופי פעולה מקצועיים לטובת ציבור מקבלי השירות ממנתחי התנהגות. נעשתה הסברה מקיפה אודות הגישה ההתנהגותית, הטיפולים מבוססי המחקר והתוצאות החיוביות של הטיפול לשיפור איכות חייהם של המטופלים ובני משפחותיהם. נוצר קשר עם המחלקה לביטוחים משלימים של קופות החולים במטרה לקדם את הכנסת הטיפול ההתנהגותי.

יוני 2018

פניה רשמית לשרי החינוך והבריאות: הודעתה המצערת של המחלקה המשפטית במשרד הבריאות שלא להסדיר את מקצוע ניתוח התנהגות – משמעותה הפסקת תהליך כתיבת טיוטת חוזר מנהל רפואה ועצירת תהליך קידום המקצוע בישראל. במחאה על עצירת התהליך ומתוך רצון להסדיר ניתוח התנהגות בישראל נשלחו מכתבים רשמיים לראשי משרד החינוך והבריאות עם קריאה ברורה  להסדיר בהקדם ניתוח התנהגות בישראל. מכתב רשמי לשר החינוך והבריאות.

אפריל 2018

הודעת המחלקה המשפטית של משרד הבריאות: המחלקה המשפטית של משרד הבריאות הודיעה על החלטה שלא להסדיר את מקצוע ניתוח התנהגות באמצעות כתיבת חוזר מנהל רפואה, וזאת משיקולים משפטיים. בנוסף, ארגון מנת"ה התבשר כי המועצה הישראלית ממשיכה את פעילותה בלעדיו. לעדכון המורחב.

מרץ 2018

הקמת מועצה ישראלית לקידום הכרה במקצוע: לאור ההתפתחויות למול המחוקק ובקשת משרד הבריאות להעביר להם את תכני תכניות ההכשרה בניתוח התנהגות בישראל התקיימה במהלך חודש מרץ 2018 פגישה משותפת של ראשי הארגונים לניתוח התנהגות בישראל (מנת"ה והיל"ה) יחד עם ראשי התכניות להכשרת מנתחי התנהגות בישראל. בסיום הפגישה הוחלט על הקמת מועצה ישראלית שמטרתה להגיע לתוצר מוסכם בנושא תכני תכניות הלימוד והסדרת המקצוע, תוצר אותו ניתן יהיה להגיש למחוקק. להלן מכתבו של פרופ' רולידר מתאריך 17.3.18, לפרופ' תום גומפל, ראש תכנית ההכשרה למנתחי התנהגות באוניברסיטה העברית בנושא המועצה הישראלית. מכתבו של פרופ' עמוס רולידר, יו"ר מנת"ה.  

ינואר - פברואר 2018

טיוטת חוזר מנהל רפואה להסדרת ניתוח התנהגות: התקיימו פגישות עבודה משותפות של נציגי מנת"ה והיל"ה יחד עם נציגי משרד הבריאות במטרה לכתוב טיוטת חוזר מנהל רפואה להסדרת המקצוע ע"י משרד הבריאות. לעיון בטיוטת חוזר מנהל רפואה להסדרת ניתוח התנהגות. על מנת לקדם את כתיבת חוזר המנהל נתבקשו ראשי מנת"ה והיל"ה ע"י נציגי משרד הבריאות לסייע לגבש את אמות המידה להכרה במקצוע ולפנות לראשי תכניות ההכשרה למנתחי התנהגות בישראל בבקשה להעביר מידע אודות תכני התכניות להלן מכתב הפנייה אשר נשלח לראשי תכניות ההכשרה.

2018

פגישות משותפות מנת"ה והיל"ה: במהלך סוף שנת 2017 ותחילת 2018 התקיימו מספר פגישות נוספות יחד עם נציגי משרד הבריאות, בהן הועבר מידע הכרחי לקידום הכרה במקצוע ניתוח התנהגות בישראל באמצעות חוזר מנהל רפואה. הפגישות התקיימו ע"י נציגי שני הארגונים לניתוח התנהגות בישראל: ארגון מנת"ה ועמותת היל"ה. 

2017

פגישה עם שר הבריאות: התקיימה פגישה עם שר הבריאות, מר יעקב ליצמן, אשר נתן אור ירוק והביע את תמיכתו בקידום הסדרה חוקית של מקצוע ניתוח התנהגות בישראל. זאת בהמשך לקשרי עבודה ופעילות משנים קודמות של נציגי מנת"ה ביחד עם ח"כ יפעת שאשא-ביטון, יו"ר השדולה למען הילד בכנסת, במטרה לקדם הצעת חוק להסדרת העיסוק במקצוע ניתוח התנהגות.

פגישות ועדת רגולציה: התקיימו מספר פגישות בין נציגי ועדת רגולציה בארגון מנת"ה לבין נציגי משרד הבריאות: הגב' בלה בן גרשון, מנהלת המחלקה לאוטיזם וד"ר רפי לטנר, סגן מנהל המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות. הפגישות נשאו פרי ומשרד הבריאות החליט להתמקד בקידום חוזר מנהל רפואה להסדרה זמנית ומידית העיסוק במקצוע.

2016

פניות ופגישות: קיום פגישות ושיחות עם חברי כנסת במטרה לקדם הכרה בניתוח התנהגות בישראל. ח"כ יפעת שאשא- ביטון אימצה את הפעילות לקידום חוקי של ניתוח התנהגות כמקצוע והחלה בשת"פ עם הארגון וקידום התחום במישור החקיקה.
במקביל, נערכו פגישות ופניות לארגוני הורים – עמותת אלו"ט, עמותת ניצ"ן, ארגון קשר
בנוסף, התקיימו פגישות עם המפקחת על החינוך המיוחד במשרד החינוך.

יולי 2016: בתאריך 25.7.16 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסדרת העיסוק בניתוח התנהגות ביוזמתה של ח"כ יפעת שאשא ביטון.

2015

הרחבת הפעילות: הרחבת פעילות הועדה להכרה בניתוח התנהגות מטעם ארגון מנת"ה בארבע ערוצים:
1. הרחבת הפעילות במשרד הבריאות
2. פעילות בכנסת
3. פעילות במשרד החינוך
4. הרחבת הידיעה של ציבור בנוגע למקצוע כולל פנייה לארגוני הורים

2014

פגישה במשרד הבריאות: בעקבות התכתובת הארוכה שהתקיימה בין ארגון מנת"ה לבין נציגי האגף לרישוי מקצועת רפואיים במשרד הבריאות התקיימה פגישה משותפת אשר התמקדה בהכרת המקצוע ניתוח התנהגות. סיכום פגישה במשרד הבריאות 1.6.14
במקביל לפגישה נמשכה הפעילות מול משרד הבריאות, כולל העברת מידע ומכתבי תמיכה מפעילות APBA, פרופ' גינה גרין ומובילי הרגולציה בניתוח התנהגות בארה"ב.

2013-2014

בינואר 2013 נעשתה פנייה ראשונית בכתב מטעם המחלקה המשפטית של ארגון מנת"ה לנציגי משרד הבריאות בבקשה להכיר בניתוח התנהגות כמקצוע. המכתב הוביל לתכתובת ארוכה עם נציגי משרד הבריאות. להלן:

27.1.13 מכתב בקשה להכרה במקצוע

22.7.13 מענה ממשרד הבריאות (ד"ר שנון, מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים)  

21.10.13 מענה ארגון מנת"ה

30.10.13 מענה משרד הבריאות

6.3.14 מענה ארגון מנת"ה

2012

גיבוש ועדה: גיבוש הועדה לקידום הכרה בניתוח התנהגות כמקצוע מטעם ארגון מנת"ה, הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים.