בעקבות הערכה, התייעצויות והתלבטויות נרחבות בקרב הנהגת ה- BACB, נערך דיון נרחב בדירקטוריון   ה BACB כולל הצבעה שהתקיימה באוגוסט 2019 במטרה לערוך שינוי במערך הפעילות הבינלאומי של  ה  BACB.

השינויים הצפויים:                                                                                                                 

הסמכת מנתחי התנהגות חדשים מחוץ לארה"ב וקנדה: החל מיום 1 בינואר 2023, לא יאושרו בקשות חדשות לגשת למבחן ההסמכה מאנשים הגרים מחוץ לארה"ב וקנדה.

מי שהוסמך לפני 1 בינואר 2023: יוכל לשמור על ההסמכה לתמיד.

*הערה: אישורי BACB יישארו זמינים בקנדה בגלל הדמיון בין הסביבות החינוכיות, הרגולטוריות והכלכליות בקנדה ובארה"ב.

בחינות מתורגמות: החל מיום 1 בינואר 2022, בחינות להסמכת מנתחי התנהגות של ה BACB יוצעו רק באנגלית. הערה: ה- BACB עשוי לערוך מיפוי צרכים כבר בסוף 2020 לבחינות בשפות שאינן אנגלית בארצות הברית ובקנדה, בהתאם לדרישה וכדאיות.

סיוע בינלאומי: תקף באופן מידי, ה- BACB יקצה משאבים כדי לסייע לארגוני ניתוח התנהגות במדינות מחוץ לארה"ב וקנדה בפיתוח תוכניות אישורים מקומיות משלהם.

רקע כללי לעדכון 2023:

ה- BACB הוקם בשנת 1998 בארצות הברית כדי לענות על צרכי הסמכה לאומיים, כפי שניכר בכותרת המאמר הראשון שפרסמו אנשי BACB: "תוכנית הסמכה לאומית למנתחי התנהגות" (Johnston & Shook, 2001) . לבקשת עמיתים במדינות אחרות החל BACB לעסוק בפעילות בינלאומית: בשנת 2001 העניק ה- BACB את הסמכתו הראשונה למנתח התנהגות מחוץ לארה"ב, ובשנת 2002 אישר ה- BACB את תוכנית הלימודים הראשונה מחוץ לארה"ב. במהלך 14 שנות פעילותו הראשונות, כללה הפעילות הבינלאומית של ה- BACB מתן תעודת הסמכה, אישורי תוכניות לימוד ובחינות בשפה האנגלית לרשות כל גורם, ללא קשר לגיאוגרפיה. בהמשך הרחיב ה- BACB פעילויות אלה במספר דרכים:

 • הוספת שני נציגים בינלאומיים לדירקטוריון
 • הוספת מנהל פיתוח בינלאומי- מנתח התנהגות ברמת דוקטור
 • תרגום בחינות לשפות שאינן אנגלית
 • הגברת המעורבות של מומחי תחום מחוץ לארה"ב בקבוצות העבודה של ה BACB.
 • מימון העלות של הערכות תואר אקדמי עבור מועמדים מרחבי העולם להסמכה

הרציונל לפעילותה הבינלאומית של ה- BACB היה קשור לעקרונות התנהגותיים. החשיבה הייתה שמכיוון שכל התנהגות אנושית, ללא קשר לתרבות, מגיבה למשתנים סביבתיים בדרכים צפויות- תוכנית להסמכת מנתחי התנהגות ברחבי העולם עשויה להיות אפשרית יותר לניתוח התנהגות יישומי מאשר מקצועות אחרים.

רציונל לעדכון 2023:

הרציונל מאחורי השינוי הצפוי במיקוד הבינלאומי של הבורד הוא רב-גוני ועוצב לאורך תקופה של מספר שנים,  בעקבות מחקר מקיף, ניסיון בהכשרה ובהסמכת מנתחי התנהגות והתייעצות עם מומחים בהסמכה ובבחינות.

בניסוח הרציונל שלנו שקלנו את הדברים הבאים:

 1. האם קיימות דרישות גלובליות למקצוע?

השיקול הראשון שלנו היה היתכנות לוגיסטית של קבוצה אחת של דרישות גלובליות למקצוע מרכזי. לאף מקצוע מרכזי אחר (למשל רפואה, פסיכולוגיה, חשבונאות) אין סט בודד וגלובלי של דרישות; הסטנדרט המקובל הוא דרישות ספציפיות למדינה. בעשור האחרון התמודד ה- BACB עם אתגרים רבים הקשורים לפעילות במדינות רבות. מחסום השפה הוא אחד העיקריים. למרות שה- BACB יצר מספר רב של בחינות מתורגמות, תוכנית להסמכה הינה מקיפה הרבה יותר ממעבר של הבחינה עצמה. כדי להיות באמת גורם עולמי להסמכה ולהעניק לכל פונה את אותה חוויה, ה- BACB יצטרך להנגיש את הדברים הבאים בשפות של כל המועמדים והמוסמכים הקיימים: האתר כולו, עלוני מידע, מסמכים, הודעות דוא"ל, החשבון האישי של המוסמכים, ושירות לקוחות מבוסס טלפונים ודוא"ל. למרבה הצער, מאמץ כה מקיף אינו בר ביצוע.

בנוסף, תוכנית הסמכה גלובלית דורשת:

 • בתחום המשפטי- נדרשת היכולת להבטיח שהזכאות ודרישות השימור של תכנית הסמכה ניתנות להגנה משפטית בכל מדינה, שניתן להגן כראוי על קניין רוחני וסימני המסחר שלה בכל מדינה, ושפעילות הגבייה שלה תואמת את חוקי המס המקומיים בכל מדינה ודרישות האתיקה שלה ניתנות לאכיפה על פי חוק. בכל מדינה.
 • אבטחת הבחינה- קיומם של מספר מקומות בהם ניתן לקיים בחינה באופן ששומר על אבטחת הבחינה, בכל מדינה. במדינות מסוימות פשוט אין מקומות לקיום הבחינה אשר העומדים בדרישות האבטחה של ה- BACB.
 • חוקים מקומיים- התאמה לחוקי הפרטיות של כל מדינה. חוקים כאלה עברו שינויים רבים בשנים האחרונות. בנוסף, התאמה לחוקי המדינות בנוגע למקומות בהם נערכות בחינות בכל מדינה. פעילויות של ה- BACB בתחום זה תוכננו לעמוד בחוק האמריקאים בנוגע למוגבלויות וחוקים לאומיים אחרים במידת האפשר. עם זאת, המספר העצום של החוקים הלאומיים הנוגעים להתאמת המקומות והקצב המהיר בו הם משתנים הפכו את הדבר למאתגר לדאוג להתאמה.
 • הכרה במקצוע ברמה המדינית- נדרש מספיק זמן על מנת לקבוע סטנדרטים להסמכה ולהשיג הכרה בהם בכל מדינה. בנוסף, הכדאיות הרגולטורית של ההסמכה בכל מדינה-רגולטורים עשויים להתעלם מהכרה בסטנדרטים שאינם בהכרח ספציפיים למדינתם ולנוהגיה. זה אולי המחסום הגדול ביותר לגלובליזציה של המקצוע. בנוסף, האופי החולף של מגבלות סחר בינלאומיות המשפיעות על מספר מדינות ידרוש פיקוח רציף ויכול להפריע באופן לא הוגן למוסמכים בעלי תעודה או מועמדים לכך, במדינות המושפעות מהגבלות כאלה.
 1. האם תוכניות הסמכה עולמיות יכולות לעמוד בתקני הסמכה?

השיקול השני בהערכת הפעילות הבינלאומית נוגע לאישור ה- BACB לתוכניות הכשרה לקראת הסמכה  של BCBA, BCaBA ו- RBT על ידי הנציבות הארצית לסוכנויות הסמכה (NCCA). מתן אישור לתוכנית הסמכה פירושו ש- BACB מפעיל את תוכניות ההכשרה שלו בהתאם לסטנדרטים קבועים של בחינה, הסמכה וחקיקה (בעיקר בארה"ב וקנדה). הסמכה מטעם NCCA  וכל מה שהיא כוללת ביחס למדיניות, היא אחת הסיבות העיקריות לכך שתוכניות ההסמכה ל- BACB נכללו במאות חוקים ומדיניות מימון.

סטנדרט כולל של הסמכה כולל מחייב שדרישות ההסמכה יהיו עקביות, ללא קשר למיקום. משמעות הדבר היא כי ה- BACB לא יכול לבצע שינויים ממדינה למדינה בתפעול תוכניות ההסמכה או הסטנדרטים שלה בכדי לטפל בסוגיות שהועלו קודם לכן.

 1. האם דרישות בנוגע להסמכה של ה BACB מתאימות למדינות מסוימות, אך לא לאחרות?

מתוך הכרה בכך שלמדינות מסוימות הדרישות בנוגע להסמכה של BACB עשויות להיות מתאימות ותואמות היטב את המסגרות הרגולטוריות הקיימות, חשוב לזכור כי במדינות אחרות יתכן כי הסמכה של ה BACB אינה בהכרח מתאימה. אמנם כללנו מומחי התחום מארצות מחוץ לארה"ב בוועדות שלנו העוסקות בדרישות למקצוע, אולם ההתפתחות של הדרישות שלנו בשני העשורים האחרונים התרחשה בעיקר על רקע הסביבה בארה"ב וקנדה. אנו רוצים לאפשר מספיק זמן למדינות אחרות לפתח ולשכלל את הסטנדרטים שלהם לניתוח התנהגות. כשבשנת 1998 הוצגו לראשונה הדרישות לקבלת ההסמכת הבורד הן היו רחבות במכוון, מכיוון שזה מה שהתשתית האמריקאית לפני 21 שנה יכלה לתמוך בו:  180 שעות לימוד לתארים מתקדמים בניתוח התנהגות (כלומר ארבעה קורסים באורך סמסטר של 3 נקודות זכות) ו -18 חודשים של התנסות מעשית במקצוע. לפיכך, סביר להניח כי מדינות מסוימות יציבו דרישות זמנים משלהן בכדי לקבוע את רמת המומחיות, העשויות להיות שונות מהדרישות הנוכחיות להסמכה של ה- BACB. בנוסף, קיבלנו פידבק כי דרישות האתיקה שלנו אינן רגישות דיין לפרקטיקות בתרבויות שונות. ניתן לתקן זאת על ידי מצב בו המדינות מפתחות את דרישות האתיקה שלהן.

מערך סיוע בינלאומי חדש:

אנו מודים למוסמכי ה BACB, לתוכניות הלימודים המאושרות VCS ולחברי העמותות המקצועיות מחוץ לארה"ב וקנדה על מסירותם לסטנדרטים של ה BACB ותוכניות ההסמכה. תודה! רבים מכם סיפקו לנו מומחיות בנושא וסיוע יוצא דופן בהתנדבות. אנו מקווים כי בעידן הבא של הסמכת מנתחי התנהגות מחוץ לארה"ב וקנדה יראו מחויבות לסטנדרטים ספציפיים למדינה אשר יסייעו לטפח את הצמיחה העתידית של המקצוע במדינות היעד.

ה- BACB נותר מחויב לעמיתיו הבינלאומיים ולמשימתו הגלובלית "להגן על צרכנים של שירותי ניתוח התנהגות ברחבי העולם על ידי קביעת, קידום והפצת סטנדרטים מקצועיים באופן שיטתי." מכיוון שמשימה זו לא תושג אך ורק באמצעות הסמכת, BACB פיתחנו מערכת חדשה למתן סיוע לקולגות ברחבי העולם. כך, ארגון ניתוח התנהגות מחוץ לארה"ב וקנדה רשאי לבקש רשמית שיאושרו הסמכות חדשות של  BACB במדינתו לאחר 31 בדצמבר 2022. מערך הסיוע הזה זמין כבר כעת, וידרוש הערכה מקיפה של היחס למקצוע ואופן העיסוק בו במדינת היעד, ניתוח מעמיק של היכולת לקיים בחינה,  וניתוח של סימני מסחר, חוקי סחר ומיסים (שיערכו על ידי ה- BACB). לאחר בחינת היישום והשלמת המחקר הנוסף, דירקטוריון ה- BACB יקבל החלטה סופית בנושא.

בנוסף, ה- BACB יקצה מחדש צוותים ומשאבים כספיים כדי לסייע לארגונים לאומיים לניתוח התנהגות מחוץ לארה"ב וקנדה לפתוח תוכנית הסמכה למנתחי התנהגות שתענה בצורה הטובה ביותר על צרכיהם, ושניתנת ליישום על בסיס התשתית המקצועית. תמיכת BACB עשויה לכלול מענקים להתייעצות עם מומחים לתהליך ההסמכה, פגישות עם בעלי עניין, סיוע בפיתוח בחינה וייעוץ חינם מ- BACB בנושא פיתוח ושימור של תוכנית הסמכה. ניתן להגיש בקשות לעזרה כזו באמצעות טופס ייעודי.

שאלות ותשובות נפוצות:

ה- BACB מכיר בכך שלעדכון הצפוי ב2023 עשויות להיות השלכות מקצועיות על אנשים במדינות מחוץ לארה"ב וקנדה. הארגון גם מכיר בכך שאנשים אלה עשויים להיות בעלי חששות ושאלות. המידע הבא ניתן עבור מוסמכים ועבור המעוניינים בהסמכה, כדי לתמוך בהם להתכונן באופן מתאים זמן רב לפני ה -1 בינואר 2023. שאלות ותשובות אלה מתעדכנות באופן שוטף באתר שלנו על סמך השאלות הנפוצות המופנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו.

קובץ שאלות נפוצות ותשובות:

ש: אני מחזיק בהסמכה של BACB וגר מחוץ לארה"ב או קנדה. האם אוכל לעבוד מחוץ לארה"ב או קנדה החל מה -1 בינואר 2023?

ת: כן, החלטה זו אינה מגבילה את יכולתם של אנשים לעסוק בניתוח התנהגות יישומי בקנה אחד עם דרישות האתיקה של ה- BACB.

—————————————————————–

ש: אני מחזיק בהסמכה של BACB ונמצא מחוץ לארה"ב וקנדה. האם אושפע מהשינוי הזה?

ת: לא, לא יהיה שום שינוי בסטטוס ההסמכה שלך. תוכל להמשיך לעשות שימוש בהסמכת BACB שלך בכל מקום שאתה גר בו, כל עוד תמשיך לשמור על ההסמכה שלך. עם זאת, החל מה -1 בינואר 2023, מוסמכים בכל מדינה בה לא מוצעת עוד ההסמכה של הבורד, יצטרכו להבטיח כי הם מפרסמים את התעודות שברשותם באופן אמין ולציין בבירור כי ה- BACB אינו מוציא עוד אישורים באותה מדינה. ראו 2.05 (א) ו- 8.01 (ב) לקוד המקצועי והאתי.

——————————————————————

ש: האם אוכל להצליח להציג את עצמי בעל הסמכה של BACB מחוץ לארה"ב או קנדה החל מה -1 בינואר 2023?

ת: זה תלוי. מוסמכים העובדים במקצוע, בכל מדינה בה לא יונפקו תעודות הסמכה של ה BACB, יצטרכו ליידע לגבי העובדה כי ההסמכה אינה מונפקת באותה מדינה. מוסמכים אשר אינם עובדים במקצוע, ומתגוררים במדינה בה לא יונפקו תעודות הסמכה של ה BACB עשויים לבחור לשמור על הסמכתם, אך יצטרכו ליידע לגבי הסמכתם אם יבחרו לחזור ולעבוד במקצוע באותה מדינה.

——————————————————————

ש: אני מחזיק בהסמכה של ה BACB ומתגורר בארה"ב או בקנדה. האם אוכל לעבוד מחוץ לארה"ב או קנדה החל מה -1 בינואר 2023?

ת: כן, החלטה זו אינה מגבילה את יכולתם של אנשים לעסוק בניתוח התנהגות יישומי בקנה אחד עם דרישות האתיקה של ה BACB

————————————————————-

אני גר מחוץ לארה"ב ו / או לקנדה ואני פועל להשגת הסמכה של ה BACB

ש: אם אוכל להפוך מוסמך לפני שנת 2023, האם אוכל להציג את עצמי כמנתח התנהגות מוסמך של ה BACB מחוץ לארה"ב או קנדה החל מה -1 בינואר 2023?

ת: זה תלוי. מוסמכים העובדים במקצוע במדינה בה לא יונפקו תעודות הסמכה של ה BACB, יצטרכו ליידע לגבי העובדה כי ההסמכה אינה מונפקת באותה מדינה. מוסמכים אשר אינם עובדים במקצוע ומתגוררים במדינה בה לא יונפקו תעודות הסמכה של ה BACB עשויים לבחור לשמור על הסמכתם, אך יצטרכו ליידע לגבי הסמכתם אם יבחרו לחזור ולעבוד במקצוע באותה מדינה.

————————————————————

ש: אם אני שוהה מחוץ לארה"ב או קנדה ויש לי הרשאת בחינה בתוקף ל- 31 בדצמבר 2022, האם יתאפשר לי להבחן בשפה זו בשנת 2023 עד לפקיעת האישור שלי?

ת: לא. כל אישורי הבדיקה למועמדים השוהים מחוץ לארה"ב וקנדה יסתיימו ביום 31 בדצמבר 2022. בנוסף, בחינות BACB לא יהיו זמינות עוד במרכזי בדיקות מחוץ לארה"ב וקנדה לאחר תאריך זה.

————————————————————

ש: אם אני שוהה מחוץ לארה"ב או לקנדה, ויש לי הרשאת בחינה בתוקף ל- 31 בדצמבר 2021, ונבחנתי בעבר בשפה שאינה אנגלית במבחן ההסמכה של ה BCBA, האם יאפשרו לי להבחן בשפה זו בשנת 2022 ?

ת: לא. כל בחינות ה- BCBA וה- BCaBA שאינן באנגלית יופסקו החל מה -1 בינואר 2022. עם זאת, אם ברשותך הרשאת בחינה בתוקף באותה עת, תוכל להמשיך ולהבחן, אך בשפה האנגלית בלבד.

————————————————————

ש: בימים אלה אני לומד לימודי תעודה בניתוח התנהגות יישומי ומתעתד לגשת למבחן של ה BACB, אך אני לא צפוי להשלים את חובותי עד שנת 2022. האם אוכל להגיש מועמדות לבחינה באותה עת אם אני מוכן לטוס לארה"ב או קנדה ללקיחת הבחינה?

ת: לא. בקשות להסמכה של ה BACB יתקבלו רק מאנשים המתגוררים בארה"ב או בקנדה בעת הגשת הבקשה (החל משנת 2023). הרציונל להכרזה על שינויים אלה שלוש שנים מראש הוא לאפשר לסטודנטים מספיק זמן רב להשלים את הכשרתם ולממש את הגישה לבחינה של ה BACB – במידה וזו אחת המטרות המקצועיות שלהם.

——————————————————–

ש: חייתי ולמדתי את לימודי מחוץ לארה"ב או קנדה. אם אני עובר לאחת ממדינות אלה בעתיד, האם אוכל לגשת לבחינת ההסמכה?

ת: כן. לאחר 2022, בקשות לבחינת ההסמכה של ה BACB יתקבלו רק מאנשים המתגוררים בארה"ב או בקנדה בעת הגשת הבקשה. כל הכשרה שנעשתה מחוץ לארה"ב או לקנדה חייבת לעמוד בדרישות הזכאות באותה עת.

——————————————————–

ש: האם תוכניות לימודים אשר אושרו על ידי ה ABAI ימשיכו לפעול מחוץ לארה"ב?

ת: מכיוון שהאגודה הבינלאומית לניתוח התנהגות היא האחראית על אישור תוכניות הלימוד (VCS= verified course sequence), איננו יכולים לענות על שאלה זו. עם זאת, למעמד VCS יש ערך משמעותי להסמכה של ה BACB מכיוון שהוא כולל תכנית לימודים מרוכזת ואפקטיבית בניתוח התנהגות ומהווה חלק מרשימת התוכניות המאושרות המתפרסמת.

———————————————————

ש: אם אני לומד בתוכנית מאשרת של ה ABAI  מחוץ לארה"ב או לקנדה ואז מתכוון לעבור לגור בארה"ב או קנדה, האם אוכל להגיש בקשה להבחן, בהינתן תוכנית לימודים שאינה מארצות אלה, לאחר 31 בדצמבר 2022?

ת: כן. בקשות שהוגשו לאחר 31 בדצמבר 2022 יכולות לכלול השלמת תוכנית הלימודים, תארים אקדמיים ועבודת שטח (פרקטיקום) שהושלמו מחוץ לארה"ב.

———————————————————

ש: האם ה- BACB ישקול לעשות שימוש בבחינות מתורגמות לשפות נוספות בארצות הברית ובקנדה אחרי שנת 2022?

ת: ככל הנראה ה- BACB יתחיל להעריך את הכדאיות של בחינות מתורגמות כאלה בהמשך השנה. עם זאת, הערכות אלה יהיו כרוכות בשיקולים נוספים, מעבר לכדאיות של תרגום בחינה. לדוגמה, אם תתקבל ההחלטה להציע בחינה מתורגמת חדשה בעתיד, היא תצטרך להיות מלווה בגרסאות מתורגמות של כל הנושאים והמשאבים המוצעים כעת רק באנגלית (למשל, אתר הכניסה האישי למועמדים, עלוני מידע, אתר האינטרנט, מסמכים, מכתבי BACB, דוא"ל, שירות לקוחות), כך שה- BACB יכול ליצור אינטראקציה מלאה עם המועמדים בשפה שבה נבחנו.