כארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים שמנו לנו למטרה להמשיך ולפעול בהתמדה עד להסדרת רישוי למנתחי התנהגות בישראל והכרה במקצוע ע"י המדינה ומוסדותיה.