איך נוכל לסייע ?

ניתן לפנות אלינו לצורך ברורים, שאלות, הבהרות, עדכונים וכל נושא אחר הקשור לפעילות הארגון בתחום ניתוח התנהגות בישראל.