הקורס יעסוק בהבנה של סוגי לקויות וקשיי למידה, מה המנגנונים המשפיעים על כל לקות,
כיצד הלקות באה לידי ביטוי בלימודים ובחיי היום יום וכיצד להדריך את המורים בכיתה/סייעות. בקורס
נלמד אף לקרוא אבחונים דידקטיים ולבנות תוכניות התערבות לפי הממצאים. בחלק המרכזי של הקורס
ילמדו באופן תיאורטי ויישומי כל תחומי התפקוד המרכזיים בבית הספר- קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא,
הבעה בכתב, תוך הרחבה של ההיבטים השפתיים, הקוגניטיביים והמטא-קוגניטיביים. כמו כן, נתמקד ונכין
כלים ותכנים ספציפיים עבור תלמידים שאיתם משתתפי הקורס עובדים באופן שוטף בתוכניות ביתיות ובית
ספריות.