וועדת רגולציה

וועדת רגולציה הוקמה בשנת 2020, במטרה לקדם הכרה במקצוע והסמכה ישראלית למנתחי התנהגות בארץ. הוועדה הוקמה על ידי שתי העמותות לניתוח התנהגות בישראל וכוללת נציגי עמותות, ראשי תוכניות ללימודי ניתוח התנהגות בישראל ונציגי עמותות רלוונטיות נוספות. 

סטטוס ניתוח התנהגות בישראל

נכון להיום, מרץ 2018, ניתוח התנהגות עדיין אינו מוסדר בחוק ולא קיימים כללים אחידים המגדירים את העיסוק במקצוע או העוסקים בו, זאת בשונה ממקצועות טיפוליים אחרים בישראל.  אי ההכרה של מדינת ישראל במקצוע ניתוח התנהגות יוצר מציאות מורכבת, הן עבור קהל הלקוחות והן בעבור אנשי המקצוע העוסקים בתחום…

עדכון פעילות לקידום הכרה במקצוע

במהלך השנים האחרונות נעשתה פעילות משמעותית במסגרת ארגון מנת"ה במטרה לקדם הכרה במקצוע והסדרה חוקית של ניתוח התנהגות בישראל. השנתיים האחרונות הביאו עמן שיתוף פעולה משמעותי בין נציגי ארגוני ניתוח התנהגות בישראל לבין משרד הבריאות לטובת קידום רישוי בתחום ניתוח התנהגות בישראל. להלן עדכון פעילות הארגון…

עמדות ארגון מנת"ה

כארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים שמנו לנו למטרה להמשיך ולפעול בהתמדה עד להסדרת רישוי למנתחי התנהגות בישראל והכרה במקצוע ע"י המדינה ומוסדותיה. איך אנו רואים את עתיד המקצוע בישראל?…

מקבץ שאלות ותשובות

אנו נשאלים שאלות רבות אודות תהליך קידום ההכרה במקצוע ורישוי ישראלי למנתחי התנהגות. ריכזנו עבורכם מקבץ שאלות ותשובות אשר נשלחו אלינו מהשטח לעיון במקבץ השאלות והתשובות…