פעילות מול משרד הבריאות: לאחר שנים של פעילות לקידום הכרה במקצוע, החודשים האחרונים הביאו עימם פריצת דרך משמעותית בכל הנוגע לרגולציה של ניתוח התנהגות בישראל: משרד הבריאות בתמיכתו של שר הבריאות מר ליצמן הביעו עניין בהסדרת המקצוע וקידום רישוי ישראלי למנתחי התנהגות.

בראשית התהליך התקיימו פגישות עבודה משותפות של נציגי משרד הבריאות יחד עם נציגי ארגוני מנת״ה והיל״ה, במהלכן הציע משרד הבריאות לקדם חוזר מנהל רפואה לצורך הסדרה מידית של המקצוע. ארגון מנת"ה, כחלק מתהליך זה ולאחר עבודת הכנה ארוכה, הגיש מסמך מסודר שבו פורטו הצעות הארגון לכל נושא הרגולציה והתייחסות לנושאים הרלוונטיים לעבודתם והכשרתם של מנתחי התנהגות בישראל, תוך כוונה ברורה לשמור על הסטנדרטים המקובלים כיום בשדה ניתוח התנהגות בעולם בהתאם ל-BACB. בנוסף, הוצע על ידנו לקדם פתרון והסדרה בחוק גם עבור מנתחי התנהגות העובדים כיום בשטח ולא ניגשו למבחן הבורד בתום לימודיהם. טיוטת חוזר מנהל רפואה להסדרת העיסוק בניתוח התנהגות נכתבה יחד עם נציגי ארגון מנת"ה והיל"ה בפגישות ארוכות, מה שהביא אותנו לנקודה הכי קרובה להכרה חוקית בניתוח התנהגות בישראל עד כה. בהמשך יצאה טיוטה שהסכמנו עליה במידה רבה בארגון מנת"ה ונציגי הארגונים נתבקשו ע"י משרד הבריאות להשלים את המידע החסר אודות תכניות ההכשרה למנתחי התנהגות בישראל.

בהמשך, הוקמה מועצה המורכבת מראשי תכניות ההכשרה ונציגי הארגונים, במטרה להגיע לתוצר מוסכם בנושא תכניות ההכשרה לניתוח התנהגות בישראל – תוצר אותו ניתן יהיה להגיש למחוקק ולהוציא לפועל את חוזר מנהל רפואה כפי שביקש משרד הבריאות.

במהלך החודש האחרון פנו אלינו נציגי משרד הבריאות ועדכנו בדבר החלטתה של המחלקה המשפטית במשרד הבריאות שלא להסדיר את מקצוע ניתוח התנהגות באמצעות חוזר מנהל רפואה, וזאת משיקולים משפטיים. מדובר בהתפתחות מצערת עבור הפרופסיה שלנו בארץ, עבור מנתחי ההתנהגות וציבור מבקשי השירות.

לאור הודעת משרד הבריאות אנו נערכים כעת מחדש, לפתיחת דלת חדשה במקום זו אשר נסגרה וכמובן להמשך פעילות לגיוס תמיכתם של גורמים בממשל ובכנסת לטובת קידום הכרה במקצוע ורישוי ישראלי.

 

מועצה: במסגרת המועצה אליה הוזמנו ראשי תכניות ההכשרה בניתוח התנהגות (תכניות אשר קיבלו הרשאה ליישם תכנית של הBACB- להכשרת מנתחי התנהגות) ובנוסף 2 נציגי תכניות לימוד נוספות. גם נציגי ארגוני מנת"ה והיל"ה לקחו חלק. במסגרת שתי הפגישות הראשונות במועצה נתבקשו המשתתפים להתחייב לכך שכל הפעילות והתקשורת עם גורמי חוץ (משרדי ממשלה וכנסת) יתבצעו אך ורק דרך המועצה ובאישורה. משמעות התחייבות כזו עבורנו במנת"ה הנה להפסיק את השיח והפעילות שאנו מקיימים עם גורמים בממשל ובכנסת לאורך השנים האחרונות, במטרה לגייס תמיכתם לטובת קידום הכרה במקצוע.

כמובן שלא נוכל להתחייב לכך כאשר משרד הבריאות, אשר רואה בנו גוף אמין, מהימן ושותף לדרך פונה אלינו בבקשות מידע והבהרות בנושאים האמורים. לא נוכל להפסיק פעילותנו עם ח"כ המקדמים הצעת חוק לניתוח התנהגות. ארגון מנת"ה הצטרף למועצה במטרה ברורה להמשיך ולקדם במרץ ניתוח התנהגות, לדון עם המשתתפים על התכנים הרלוונטיים, אך לא על מנת לעצור פעילות חשובה של הארגון המתרחשת מזה שנים ונושאת פירות.

עמדתנו הוסברה למועצה, תוך שאנו מביעים רצון לקחת חלק ולהמשיך לתרום לקידום הכרה במקצוע, מצהירים על מחויבותנו לשתף ולהביא לפתחה של המועצה כל פנייה שנקבל מטעם משרד הבריאות ו/או כל גורם אחר וכן מתחייבים כי קבלת החלטות משותפת תיעשה אך ורק במסגרת המועצה. לצערנו, עמדה זו לא התקבלה ע"י חברי המועצה ונראה כי המועצה קיבלה החלטה והמשיכה בדיוניה שלא בנוכחותנו.

אנחנו במנת"ה מסתכלים קדימה. מכבדים את החלטת המועצה ומאחלים לה בהצלחה בפעילותה בהרכב החדש. אנו מברכים על כך שהעוסקים בניתוח התנהגות פועלים על מנת לקדם את המקצוע, תוך שמירה על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.

וכמובן, דלתנו תמיד פתוחה לסייע לכל גורם המעוניין בכך, לטובת קידום ניתוח התנהגות בישראל או בכל נושא אחר.

 

עמדות ארגון מנת"ה בתהליך ההכרה במקצוע:

  • הסדרה של מקצוע ניתוח התנהגות בישראל: נמשיך לפעול בכל הערוצים העומדים לרשותנו עד להסדרת רישוי ישראלי למנתחי התנהגות והכרה במקצוע על ידי המדינה ומוסדותיה.
  • שמירה על סטנדרטים מקצועיים בינלאומיים, מבוססי BACB ועם התאמה לישראל – אנחנו בעד התאמה של רישיון ישראלי לתרבות הישראלית והרחבה על פי הנעשה בתוכניות הלימוד השונות בהתאם למה שיוחלט על ידי ראשי תכניות הלימוד. אנו בעד מבחן ישראלי, מתוך הבנה שכתיבת מבחן מקצועי תקף ומהימן הינו תהליך שעשוי לקחת זמן רב. אנו בעד הגדרת תנאי הסף לקבלת תעודת מנתח התנהגות מורשה מטעם משרד הבריאות עבור מנתחי ההתנהגות בישראל, בהתאמה לסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר. המלצנו על מבחני BACB בעברית באופן זמני עד לכתיבת מבחן רישוי ישראלי. כולל קבלת הדרכה למנתחי התנהגות בתחילת דרכם, ללא הבדל בין בעלי תואר ראשון לשני, לימודי העשרה והשתלמויות למנתחי התנהגות העובדים בשטח, והתנתקות מ-BACB לאחר ביצוע ההתאמות לישראל.
  • חשיבה על המטופלים והקליינטים: אנו פועלים להסדרת העיסוק במקצוע על מנת להבטיח למקבלי השירות בקרה על טיב ואיכות הטיפול הניתן להם ע"י מנתחי התנהגות בישראל ואת האפשרות לבקשת החזר כספי מקופות החולים וחברות הביטוח.
  • חשיבה על כלל מנתחי ההתנהגות בישראל: אנו רוצים לתת מענה לכלל מנתחי התנהגות הפועלים כיום בשטח (מוסמכים + לא מוסמכים) ומאמינים כי יש לאפשר הכרה כמנתח התנהגות מורשה לכל מנתח התנהגות אשר יעמוד בתנאי הסף, כולל התאמות לטובת בעלי ניסיון מעשי בתחום ("דור המדבר", "דור המייסדים"). נפעל גם להסדרת קריטריונים זמניים ו/או תקופת מעבר שתאפשר לכולנו להמשיך בעבודתנו בשטח במקביל להסדרת הרישוי לכל מנתחי ההתנהגות בישראל.