בארץ קיימות מספר תכניות להכשרת מנתחי התנהגות אשר מאושרות ע"י ה- BACB :

אוניברסיטת תל אביב

המכללה האקדמית – בית ברל

מכללת סמינר הקיבוצים

המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין – ירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

מכללת לוינסקי לחינוך – בית ליאור

ניתוח התנהגות בפסיכיאטריה – לימודי תעודה בשיבא