בארץ קיימות מספר תכניות להכשרת מנתחי התנהגות אשר מאושרות ע"י ה- ABAI:

לימודי תעודה

אזור מרכז

אוניברסיטת תל אביב

שיבא – תל השומר 

בית הספר לניתוח התנהגות סמינר הקיבוצים

המרכז האקדמי לוינסקי – וינגייט: קמפוס לוינסקי בשיתוף בית ליאור

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון

אזור השרון

המרכז האקדמי לוינסקי – וינגייט:  קמפוס וינגייט בשיתוף בית ליאור

אזור הדרום וירושלים

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין 

האוניברסיטה העברית

אזור הצפון

תואר שני

המכללה האקדמית כנרת