בארץ קיימות מספר תכניות להכשרת מנתחי התנהגות אשר מאושרות ע"י ה- ABAI:

אוניברסיטת תל אביב

המכללה האקדמית – בית ברל

המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין – ירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

מכללת לוינסקי לחינוך – בית ליאור