הכנס יתקיים בסמינר רמת אפעל בתאריכים 25-26 לנובמבר 2021

הרצאות יום חמישי 25.11.21, בין השעות 11:00-20:00

הרצאת פתיחה:

סיפורה של הכחדה: מהתיאוריה לשדה, אתגר לא פשוט

פרופ' עמוס רולידר  BCBA-D

עקרון ההכחדה הינו מרכזי בהבנת מניעי ההתנהגות, בתכנון וכחלק חשוב בתהליכי חיזוק דיפרנציאלי להגברת התנהגות רצויה. על אף מרכזיותו של תהליך ההכחדה ואין ספור עדויות בספרות ליעילותו וחשיבותו, יישומו בשדה הטיפולי נתקל בקשיים רבים. בהרצאה זו יוצגו הסיבות  לקשיים ביישום ההליך כגון: קושי בזיהוי המחזק של ההתנהגות, מגבלות ביישום ההליך בטיפול בהתנהגויות מסכנות חיים וקשיים פרקטיים ביישום ההליך בשדה, ויוצגו גם פתרונות מעשיים  לקשיים שתוארו.   

יישומים קליניים של ניתוח התנהגות: התערבות להתמודדות עם קשיי שינה

ד"ר גילי יהב BCBA

טיפול מיטבי בילדים עם צרכים מיוחדים ועם אוטיזם בפרט, כולל טיפול ישיר והדרכת הורים להשלמת היישום בפועל  בנוגע למגוון כישורי החיים של הילד. בהרצאה תוצג סקירת ספרות מחקרית עדכנית בתחום בעיות שינה בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים, ועם אוטיזם בפרט. התערבות הנשענת על ניתוח התנהגות יישומי כדיסציפלינה וכן תיאור מקרה של מטופל במחלקה הקלינית של 'בית ליאור' אשר בו מיושמת תכנית התערבות אישית לטיפול בבעיות שינה. יוצג פרוטוקול ההתערבות ותוצאותיה.                       

חיזוק דיפרנציאלי – הליך התערבות יעיל להפחתת קשיי התנהגות

ד"ר סיגל תדהר-פז BCBA-D, עדי פסטרנק-צור, מנתחת התנהגות

ההרצאה תעסוק בחיזוקים דיפרנציאליים מסוג DRO, DRA, DRL כהליכי התערבות התנהגותיים יעילים לטיפול בקשיי התנהגות. בהרצאה נסקור את המרכיבים החשובים להפעלת הליכי חיזוק דיפרנציאלי לשם השגת יעילות גבוהה יותר, וניתן טיפים ישומיים להפעלתם בשטח. נציג ממצאי התערבויות ונרחיב לגבי יישום ההליכים עם אחד מהילדים בשנה האחרונה.

מהימנעות להצטיינות – חזרה לחיים תוך התמודדות עם כאב כרוני

אדריאנה כץ, מנתחת התנהגות

ההרצאה תעסוק בתיאור התערבות עם משפחתה של נערה בת 15 שבעקבות פציעה ברגל, התפתחו כאבים כרוניים שמנעו ממנה להשתתף בכל פעילות בה עסקה לפני הפציעה. במסגרת ההתערבות עזרנו לנערה לחזור לתפקוד תוך התמודדות עם הכאבים. מטרת ההתערבות הייתה ללמד את הנערה ואת משפחתה לתפקד לנוכח הכאב הכרוני שלא היה צפוי לפחות או להעלם. ההתערבות ההתנהגותית התבססה על הדרכת הורים וכללה חזרה הדרגתית לתפקוד תקין.

ניתוח התנהגות במערכת החינוך בתקופת הקורונה

גלינה אברהם BCBA

תקופת הקורונה אילצה את קהילת מנתחי ההתנהגות להסתגל לשינויים שנכפו עליה מכורח הנסיבות. מערכת החינוך התמודדה עם ימי סגר רבים, למידה בזום, חזרה מדורגת ללמידה בקפסולות, ולמידה בביה"ס תוך הקפדה על שמירת מרחק, מסיכות והיגיינה. כל אלו הציבו בפני מנתחי התנהגות, העובדים במערכת החינוכית, אתגרים רבים. ההרצאה תסקור אתגרים אלו ואת אופן ההתמודדות עימם. יוצגו דוגמאות לסוגים שונים של הערכה תפקודית, שנעשתה במהלך הלמידה מרחוק, קשיי התנהגות שתלמידים הפגינו, תוכניות התערבות שנכתבו, וההתאמות שנדרשו ממנתחי ההתנהגות בהדרכה של צוותי חינוך והורים.

"הלומד העצמאי": פרוטוקול ישומי לקידום למידה עצמאית בקרב תלמידים עם ASD

 אלית בריל BCBA וחיה פניגשטין MA, B.OT בריפוי בעיסוק

בהרצאה יוצג פרוטוקול "הלומד העצמאי" שנבנה ע"י מנתחת התנהגות ומרפאה בעיסוק ויושם במסגרת קבוצה שהועברה בכל כיתות בה"ס השחר בפ"ת ובב"ס דרור בקיבוץ מסילות. בהרצאה יוצגו 3 התנהגויות המטרה: תחילת ביצוע, ביצוע שוטף ואמירת "סיימתי", איסוף נתונים, התמודדות עם אתגרים מהשטח ועוד.

התערבות מונחית הורים לילדים עם אוטיזם והתנהגויות מאתגרות-תיאור מחקר קליני המיושם בקהילה

אייל כהן BCBA

במהלך ארבעת השנים האחרונות מתבצע מחקר בנושא התערבות מונחית הורים לילדים עם אוטיזם בגילאי 3-9 עם התנהגויות מאתגרות, המתבסס על פרוטוקול שפותח ע"י RUBI, 2015. במסגרת ההרצאה יוצג הידע שהצטבר בשנים האחרונות בנושא הדרכת הורים לילדים עם אוטיזם עם דגש על התערבות מונחית הורים. יוצגו חלקים מהפרוטוקול שנעשה בו שימוש במחקר וכן תהליכי המחקר כולל תוצאות ראשוניות וסוגיות אתיות

 

הרצאות יום שישי 26.11.21, בין השעות 8:00-13:45

יחידות הדרכה מקוונות להכשרה בפרקטיקות התנהגותיות להורים ואנשי מקצוע: בדיקת יישימות והתאמה תרבותית

ד"ר שירי אייבזו BCBA-D (המכללה האקדמית כנרת, המכללה האקדמית דוד ילין), ד"ר פירסט-ענבר חגית (המכללה האקדמית דוד ילין), פרופסור הדה מיידן BCBA-D (אוניברסיטת אילינוי אורבנה-שמפיין)

מטרת ההרצאה לתאר פרויקט שזכה למענק מודעות הציבור 2019 ובמהלכו תורגמו יחידות הדרכה מקוונות המיועדות להורים ומטפלים של ילדים צעירים עם עיכובים התפתחותיים וליקויי תקשורת לשפה העברית בכדי להנגישן לאוכלוסיית נותני הטיפול בישראל. בהרצאה יוצג הרקע התיאורטי והרציונל לכינון יחידות הדרכה המקוונות ונמחיש יחידות הדרכה העוסקות במיומנויות  ארגון הסביבה, הדגמה וחיקוי, הוראה והשהיית זמן. יוצגו נתונים איכותניים של הורים ואנשי מקצוע שלקחו חלק באימונים המקוונים ונדון בהשלכות היישומיות של יחידות ההדרכה המקוונות לקהילה המטפלת בילדים צעירים עם עיכובים התפתחותיים. 

תלמידאות מיטבית באמצעות ניהול כיתה – מודל OMC

ענת אורן, מנתחת התנהגות

במסגרת עבודתנו במערכת החינוך אנו מיישמים תכנית התערבות התנהגותית לכיתות המאתגרות את הצוות החינוכי בבס. התכנית נשענת על 3 מרכיבים: תצפיות, הדרכה והתמדה. משימתיות נמדדה לפני ואחרי הפעלת ההתערבות ונמצאה עליה באחוז המשימתיות בשיעור. בנוסף, נראתה הכללה לשיעורי המורים המקצועיים וכן הפחתה במספר אירועי האלימות בקרב התלמידים.

בית ספר הירדן וניתוח התנהגות- סיפור אהבה

דנה בלוך BCBA

בית ספר הירדן בשכונת התקווה בת"א הוא ביה"ס לילדי פליטים וחסרי מעמד מהאזור. ביה"ס מוגדר כביה"ס יסודי רגיל, אך שום דבר בבית הספר הזה אינו רגיל והאתגרים הם אתגרים ייחודיים לבית הספר. אחד מהדברים הלא רגילים היתה החלטתו של מנהל ביה"ס החדש, יהודה פרידמן לגייס מנתחת התנהגות במשרה מלאה כמעט לבית הספר.בהרצאה יסקרו יהודה, מנהל בית הספר ודנה, מנתחת ההתנהגות של ביה"ס את האתגרים הייחודיים של ביה"ס וכן יוצג העולם המופלא של אפשרויות בלתי מוגבלות כאשר מעסיקים מנתחת התנהגות במשרה גדולה ולא מוגבלת.

פאנל ניתוח התנהגות: מה זה ניתוח התנהגות עבורי? דברור והסברת המקצוע