ניתוח התנהגות יישומי Applied Behavior Analysis) ABA), הינה גישה מדעית לגילוי משתנים סביבתיים, אשר משפיעים באופן מהימן על התנהגות בעלת משמעות ואשר מטרתה לפתח את הנדרש מבחינה פרקטית וטכנית ליצירת שינוי התנהגות, בזכות גילוי וניתוח זה.

ניתוח ההתנהגות יישומי (ABA) מהווה דיספלינה בפני עצמה בעלת הגדרות ייחודיות המאפיינות את המקצוע והעוסקים בו המפרידים בינו למקצועות טיפוליים אחרים.  באופן ספציפי מנתח ההתנהגות מוסמך הוכשר לבצע אבחונים ספציפיים המסייעים לו לגלות את הקשר בין ההתנהגות הבעייתית לבין גורמי הסביבה המשמרים אותה, ליצור על סמך תוצאות האבחון התערבות ספציפית המיועדת לטפל בבעיה ההתנהגותית/תפקודית ולהפחית התנהגות מפריעה או להגביר ולהקנות התנהגות חיובית או רצויה. בנוסף הוכשר מנתח ההתנהגות להנחות את הסביבה המשמעותית של המטופל ואת המטופל עצמו ביישום יעיל של ההתערבות שהוכנה במיוחד לשם השגת השינוי .

מנתח התנהגות מוסמך בעל רישיון לעסוק במקצוע ניתוח התנהגות (ABA ) הינו אדם אשר רכש את מיומנויות המקצוע במוסד או תכנית מאושרת על ידי הלשכה העולמית למנתחי התנהגות מוסמכים (BACB ) ועבר בהצלחה את מבחני ההסמכה הרשמיים של לשכה זו. לאחר קבלת ההסמכה/רישיון לעסוק בתחום יחזיק מנתח ההתנהגות בהסמכה על החובות והזכויות שלתפקיד זה כל זמן שהוא עומד בדרישות המקצועיות והאתיות שנקבעו על ידי ארגון המוסמכים, בהתאמה לדרישות ולסטנדרטים העולמיים.

קרא עוד על ניתוח התנהגות יישומי (ABA )

בשנים האחרונות חלה עלייה במתעניינים בלימודי ניתוח התנהגות בישראל.

נכון להיום, מרץ 2018, ניתוח התנהגות עדיין אינו מוסדר בחוק

צרו איתנו קשר עוד היום