ארגון מנת"ה הנו ע"ר (עמותה רשומה) ומלכ"ר (ארגון ללא כוונת רווח) נוסד בשנת 2008, כיוזמה של מספר מנתחי התנהגות בישראל אשר חברו יחד, מתוך הרצון לפעול לקידום והסדרת ניתוח התנהגות בישראל. להלן פירוט המבנה הארגוני של הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים, וזרועות הפעילות השונות:

בהתאם לחוק העמותות, ארגון מנת"ה פועל באמצעות 3 הגופים הבאים:

home-icon_18

אסיפה כללית– כינוס של כלל חברי העמותה בתום הכנס השנתי, לפחות אחת לשנה. האספה כללית מוסמכת לבצע שינויים, החלטות, בחירות, מינויים וכו' באמצעות הצבעה. לכל חבר עמותה יש קול אחד באסיפה הכללית.

home-icon_18

ועדת ביקורת– קבוצה של שניים או יותר מחברי/ות הארגון אשר תפקידם/ן לבקר את התנהלות העמותה ותקינותה בכל ההיבטים של פעילותה, לבדוק את הארגון ביחס ליעדיו, לעקוב אחרי יישום ההחלטות של האסיפה הכללית, ולהציע לחברי הוועד המנהל תיקוני ליקויים.

home-icon_18

ועד הארגון– קבוצה מתוך חברי הארגון אשר נבחרו לנהל את פעילות העמותה. הועד נבחר אינם מקבלים שכר, והם מהווים את המנהיגות המתנדבת של העמותה אשר תפקידה בין היתר ליישם את החלטות האסיפה הכללית, לקבוע את מדיניות העמותה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית ולפעול במסגרת הועדות השונות בארגון לטובת קידום מטרות הארגון. מתוך כלל חברי הוועד נבחרים בעלי התפקידים הבאים: יו"ר, מזכיר/ה, עוזר/ת מזכיר/ה, גזברות, יו"ר ועדת ביקורת ונציג/ת עמיתים.

בשנים האחרונות חלה עלייה במתעניינים בלימודי ניתוח התנהגות בישראל.

נכון להיום, מרץ 2018, ניתוח התנהגות עדיין אינו מוסדר בחוק

צרו איתנו קשר עוד היום