ארגון מנת"ה הנו ע"ר (עמותה רשומה) ומלכ"ר (ארגון ללא כוונת רווח) נוסד בשנת 2008, כיוזמה של מספר מנתחי התנהגות בישראל אשר חברו יחד, מתוך הרצון לפעול לקידום והסדרת ניתוח התנהגות בישראל. להלן פירוט המבנה הארגוני של הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים, וזרועות הפעילות השונות:

בהתאם לחוק העמותות, ארגון מנת"ה פועל באמצעות 3 הגופים הבאים:

home-icon_18

אסיפה כללית– כינוס של כלל חברי העמותה בתום הכנס השנתי, לפחות אחת לשנה. האספה כללית מוסמכת לבצע שינויים, החלטות, בחירות, מינויים וכו' באמצעות הצבעה. לכל חבר עמותה יש קול אחד באסיפה הכללית.

home-icon_18

ועדת ביקורת– קבוצה של שניים או יותר מחברי/ות הארגון אשר תפקידם/ן לבקר את התנהלות העמותה ותקינותה בכל ההיבטים של פעילותה, לבדוק את הארגון ביחס ליעדיו, לעקוב אחרי יישום ההחלטות של האסיפה הכללית, ולהציע לחברי הוועד המנהל תיקוני ליקויים.

home-icon_18

ועד הארגון– קבוצה מתוך חברי הארגון אשר נבחרו לנהל את פעילות העמותה. הועד נבחר אינם מקבלים שכר, והם מהווים את המנהיגות המתנדבת של העמותה אשר תפקידה בין היתר ליישם את החלטות האסיפה הכללית, לקבוע את מדיניות העמותה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית ולפעול במסגרת הועדות השונות בארגון לטובת קידום מטרות הארגון. מתוך כלל חברי הוועד נבחרים בעלי התפקידים הבאים: יו"ר, מזכיר/ה, עוזר/ת מזכיר/ה, גזברות, יו"ר ועדת ביקורת ונציג/ת עמיתים.

ערכי הארגון

ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל חותר למצוינות ומקצועיות תוך שמירה על איכות ואתיקה מקצועית, ופועל להפצה ויידוע של כללי האתיקה והיושרה המקצועית של מנתחי ההתנהגות בישראל.
הקוד האתי המעודכן תורגם לעברית באדיבותם של ד"ר כרמית מטלון ורועי חבלין.

להמשך קריאה »

חזון ומטרות הארגון

ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל שואף לקדם את המקצוע ואת רצונותיהם וצרכיהם של מנתחי ההתנהגות בישראל תוך התאמת הפעילות המקצועית לצרכי הקהילה.  בית לקהילה המקצועית: הארגון

להמשך קריאה »

נייר עמדה ניתוח התנהגות בישראל

ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל פועל להגדלת החשיפה לתחום הדעת של ניתוח התנהגות בקרב הציבור הרחב, תוך הגברת המודעות והכרת התכנים והמיומנויות בהם עוסקים מנתחי התנהגות. הארגון פועל למען חיזוק מעמדו המקצועי של התחום ותדמיתו.
לשם כך, נוסח נייר עמדה המאגד בתוכו את המידע אודות המקצוע, התימוכין, ההכשרה והאני מאמין של ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל.

להמשך קריאה »

צרו איתנו קשר עוד היום