לנוחיותכם, מידע מקצועי מתורגם לשפה הערבית, באדיבות הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות מוסמכים BACB:

קוד המקצועיות והאתיקה למנתחי התנהגות

מילון מונחים- ניתוח התנהגות ישומי

טאסקליסט מהדורה 4