מאי, 2016

 

מכתב לידיעת הציבור  מטעם הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים:

שימו לב מי מטפל בילדיכם/ן.

 

הנדון : מתן שירותי ניתוח התנהגות יישומי (ABA) לילדים בעלי קשיי התנהגות ותפקוד על רקע אורגני ונרכש

 

בשנים האחרונות, חלה עליה דרמטית במספר הילדים המאובחנים עם לקויות התפתחותיות וקשיי התנהגות בארץ ובעולם. על פי נתוני הבטוח הלאומי, בין השנים 2012-2014, חלה עליה של כ-40% במספר הילדים המאובחנים בספקטרום האוטיזם. כיום, קיימת הסכמה מחקרית על החשיבות באבחון מוקדם ובטיפול אינטנסיבי מגיל צעיר (Howlin,2003;Zachor,Ben Itchak;Rabinovich 2007),  מה שעשוי להביא לשיפור דרמטי בתפקוד המטופלים, ומעלה משמעותית את הסיכויים להשתלבותם בחברה.

 

הגישה הטיפולית הייחודית (ABA) אשר מיושמת על ידי מנתחי התנהגות מוסמכים, הוכחה מחקרית ומעל לכל ספק כיעילה ביותר לקידום ילדים עם קשיי התנהגות ובפרט ילדים על הרצף האוטיסטי. כך לדוגמא, במחקר שנעשה בשנת 2013 נבדקה מידת אפקטיביות הטיפול לילדים עם קשיי התנהגות ודווח על ירידה של 80% בבעיות ההתנהגות אצל קרוב ל100% מהמטופלים  (Kurtz, P.F.,Fodstad, J. C., Huete, J. M., & Hagopian, L. P., 2013)

לפני כ- 30 שנה, רק 3% מהילדים אשר אובחנו עם אוטיזם וטופלו בשיטות טיפול שונות הראו התקדמות משמעותית.   מאידך, הטיפול ההתנהגותי הוביל לשיפור משמעותי בהתנהגותם, תפקודם והשתלבותם בחברה של הילדים המטופלים.

 

כיו"ר ארגון מנתחי ההתנהגות המוסמכים ברצוני להביא לידיעת הציבור, כי מנתח התנהגות מוסמך (Certified Behavior Analyst),  המורשה לעסוק  באופן מוסמך בניתוח התנהגות, הנו אדם אשר עבר את מבחני ההסמכה הבינלאומיים באמצעות ה  The Behavior Analyst Certification Board – הגוף היחיד  בעולם המוסמך  להעניק  למנתחי התנהגות הסכמה לעסוק במקצוע.

 

מנתחי התנהגות מוסמכים הנם מיומנים בהבנת הקשר בין הפרעות ההתנהגות והתפקוד לבין הסביבה האנושית עמה בא הילד במגע במהלך תהליך התפתחותו וגידולו. מנתח ההתנהגות עושה שימוש בהבנה ייחודית זו ליישום התערבויות טיפוליות, אשר עיקרן הדרכת הסביבה המשמעותית של הילד כיצד ללמד אותו, להתמודד עם התנהגויות מאתגרות, לעודד ולסייע לו למצות את הפוטנציאל הגלום בו. מטרת תכניות ההתערבות אשר מובילים מנתחי ההתנהגות, הנה להוביל את הילד המטופל לשינוי חיובי ולתפקוד מותאם ככל הניתן בהיבטים הרלוונטיים.

 

בארה"ב פועלים כיום כ- 18,000 מנתחי התנהגות מוסמכים  על ידי הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות (BACB). בנוסף, קיימות מעל ל-20 מדינות בארה"ב בהן ישנו רישיון מקצועי מטעם המדינה לעסוק במקצוע, בנוסף על ההסמכה המקצועית הבינלאומית. מנגד, בישראל עדיין מדובר בתחום מקצועי פרוץ, ללא פקוח ובקרה ראויה. בפועל, ישנם מטפלים אשר בוחרים להציג עצמם כמנתחי התנהגות, על אף שמעולם לא הוסמכו לכך, חלק גדול מהם מסב נזק לילד המטופל.

 

בימים אלה, הארגון הישראלי למנתחי ההתנהגות המוסמכים (מנת"ה), פועל בניסיון לשיפור המצב הקיים בישראל ולהסדרת העיסוק בניתוח התנהגות יישומי כמקצוע טיפולי. מטרתנו העיקרית הנה להביא לכך שכל העוסקים במקצוע יהיו בעלי הסמכה מהלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות  (BACB) באמצעות גוף המפקח על פעילותם וכי ההורים יוכלו לדעת בידי מי הם מפקידים את ילדיהם.  בנוסף, הארגון פתח בתהליך עבודה משמעותי מול משרד הבריאות לקידום הכרת המקצוע כמקצוע פרא רפואי. הכרה שכזו תביא לכך שעלויות הטיפולים (המגיעות לאלפי שקלים בחודש) יוכרו על ידי מוסדות הרווחה בארץ והנטל הכלכלי הכבד על משפחות המטופלים יוסר. מהלך זה זוכה לתמיכה מצד רופאים בכירים בתחום הנוירולוגיה, המטפלים במשך שנים ארוכות בילדים על הרצף האוטיסטי וילדים עם לקויות התפתחותיות וקשיי התנהגות.  משרד הבריאות הישראלי טרם ישר קו עם הספרות המחקרית – מדעית בנושא, וממשיך לממן ולתמוך בטיפולים אשר יעילותם מוטלת בספק. זאת במקום לתת עדיפות והכרה ל-ABA ולמקצוע ניתוח ההתנהגות, כפי שטוענים לא מעט רופאים, אשר הצטרפו למאבק של ארגון מנת"ה.

 

שימו לב מי מטפל בילדיכם!!

הקפידו לבקש מהמטפל/ת תעודת הסמכה בניתוח התנהגות יישומי.

וודאו כי אתם/ן מפקידים את עתידו של היקר לכם/ן מכל בידי איש מקצוע אשר עבר את ההכשרה האקדמית המקיפה ועמד בדרישות ההסמכה המקצועית.

טיפול אשר מבוצע על ידי אדם אשר אינו מוכשר, מוסמך ומפוקח מקצועית – עשוי לפגוע בהתקדמות הילדים המטופלים ואף להסב נזק.

 

מידע נוסף ניתן לקבל במייל musmachim.aba@gmail.com

אתר ארגון מנת"ה : www.behavior-analyst.co.il/

פייסבוק ארגון מנת"ה https://www.facebook.com/israelmenta /

 

בברכה,

פרופ' עמוס רולידר   BCBA-D,

מס' הסמכה 1-15-0846

יו"ר ארגון מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל