הוקמה במטרה לקדם הכרה במקצוע והסמכה ישראלית למנתחי התנהגות בארץ.
הרכב הוועדה כולל 18 חברים, בינהם מנתחי התנהגות בכירים, נציגי ארגוני ניתוח התנהגות בארץ, נציגי אקדמיה ואנשי שטח, אשר התגייסו במטרה להשקיע מזמנם וניסיונם לקראת עתיד טוב יותר עבור המקצוע שלנו.
חברי הועדה פועלים במסגרת תתי ועדות המתמקדות בהיבטים ספציפיים של רגולציה, ביניהם בניית מבחן הסמכה ישראלי ומנגנון הסמכה ישראלי לעיסוק מורשה בניתוח התנהגות והתאמת ההגדרות וקריטריונים לעיסוק במקצוע בישראל תוך שמירה על סטנדרטים מקצועייים, מדעיים ואתיים גבוהים ומקובלים בתחומינו בעולם.
———————————————————-
הרכב הוועדה: 
פרופ' עמוס רולידר, יו״ר
ד"ר מיכל הירשמן, סגנית יו״ר
מיכל סגור, מרכזת
אורלי רובין, מרכזת
מורן וייס, מזכירה
ד"ר אליען אלחדף – אברג'יל
ד"ר שירי אייבזו
ד"ר איתן אלדר
ד"ר נתלי רולידר – אגילה
ד"ר קרין שטרן
ד"ר סיגל תדהר פז
קרן אנגלנדר
ג'ודי לזר רוזנצוויג
רחלי מזור
עינב כהן
ד"ר גילי יהב
ליאת דוד
טלי וולף

פרוטוקולים וועדת רגולציה:

פרוטוקול וועדת רגולציה  9.8.2021

פרוטוקול וועדת רגולציה  27.7.2021

פרוטוקול וועדת רגולציה  14.7.2021

פרוטוקול וועדת רגולציה  7.6.2021

פרוטוקול וועדת רגולציה  20.1.2021

פרוטוקול וועדת רגולציה  21.12.2020

פרוטוקול וועדת רגולציה  8.12.2020

פרוטוקול וועדת רגולציה  1.12.2020

פרוטוקול וועדת רגולציה  24.9.2020

פרוטוקול וועדת רגולציה  14.9.2020

פרוטוקול וועדת רגולציה  31.8.2020

פרוטוקול וועדת רגולציה  9.8.2020