חוברת גרף מצטבר

ורד פסטרנק זיידמן BCBA יעל פריד

מצגת תצוגה גרפית

ורד פסטרנק זיידמן BCBA יעל פריד

Frequency Building

נדב דורון BCaBA

מצגת למידת דיוק

נדב דורון BCaBA