הכנס השנתי לניתוח התנהגות יישומי- קול קורא

הכנס השנתי לניתוח התנהגות מתקיים מדי שנה במשך יומיים וכולל מאות משתתפים ומגוון הזדמנויות להעשרה מקצועית.

הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים מזמין בזאת לקחת חלק ולשלוח הצעה להצגה מקצועית במסגרת הכנס. ניתן להגיש הצעות להרצאה, פאנל מקצועי, סדנא ו/או תערוכת פוסטרים.

אנו עושים מאמץ לכלול מגישים ממגוון רחב ככל האפשר של העוסקים בניתוח התנהגות לשם הרכבת תכנית עשירה ומגוונת לכנס.

להלן פירוט אפשרויות ההצגה בכנס:

 

אפשרויות הצגה בכנס:

הרצאות

הרצאות מקצועיות במסגרת כנס תתמקדנה בנושאים תפיסתיים, היסטוריים ומתודולוגיים של ניתוח התנהגות. הרצאות במחקר בסיסי או יישומי נדרשות לכלול נתונים.

הרצאה יכולה לכלול:

  • הרצאות באורך 50- 90 דק'

  • הרצאות קצרות באורך 30 דק'- 2-3 הרצאות באותו תחום תוכן

  • סימפוזיון- 2-3 מציגים, סביב אותו נושא, כאשר אחד מהמציגים מוביל את הדיון באורך 60-90 דק'

בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל ההרצאות צריכות להתמקד סביב נושא אחד מרכזי ולשקף עבודה מתקדמת והצגה מתוכללת. בהרצאות מחקר יישומי ישנה חשיבות לגיוס פאנל בעלי תפקידים בעלי ניסיון ומומחיות מדעית בסיסית לצורך דיון פורה והעצמת הידע בדיסציפלינה. 

הגשת הצעה לתקציר הרצאה בהתאם לדרישות המפורטות כאן.

פאנל מקצועי

פאנל מקצועי במסגרת הכנס יתמקד בניתוח התנהגות ויימשך 50 דקות, כולל 4-6 משתתפים ויו"ר (אחראי על המושב). הפורמט יכלול מצגת/הצגה קצרה של הנושא ע"י יו"ר הפאנל ולאחריה שאלות ותשובות של הקהל. זמן הפאנל יוקדש לדיון בין משתתפי הפאנל לבין הקהל. עדיפות לפאנלים מקצועיים המקשרים בין מחקר בסיסי ויישומי ולמשתתפים ממגוון מוסדות לימוד.

סדנאות

סדנאות ניתוח התנהגות במסגרת הכנס מהוות מושבים לימודיים האורכים 3-6 שעות וכוללים הכנת חומרי אימון, תרגול ולמידה משמעותית של המשתתפים. יש לציין מה הידע הבסיסי הנדרש מהמשתתפים בכל סדנא.

תינתן עדיפות לסדנאות בנושאים הבאים:

  • סדנאות בנושאים אשר היו בדרישה גבוהה בכנסים במהלך השנתיים האחרונות
  • סדנאות המתארות באופן ברור כיצד יחולקו חומרים לימודיים למשתתפים (לדוגמא דפים מודפסים, קישורים למשאבים נוספים, גיליונות נתונים לדוגמא, עותק של המצגת)
  • סדנאות המתארות באופן ברור כיצד ייעזרו בטכניקות לימוד ואימון במהלך הסדנה (כולל אימון מיומנויות התנהגותיות)

 יינתן יתרון למציגים בעלי ניסיון מוכח באימון ו/או מחקר בנושא הסדנא המוצעת.

תערוכת פוסטרים (EXPO)

תערוכת פוסטרים מקצועיים במסגרת כנס מהווה הזדמנות מיוחדת עבור מנתחי התנהגות וסטודנטים להציג את עבודתם בשטח במסגרות של תכניות טיפול ו/או אימון, התמחות, תעסוקה, קבוצות עניין, וועדות וארגונים.

 

פוסטרים מהווים תצוגה פיזית של מידע המשמש להצגת מחקר ניסויי או תכנית התערבות. העבודה המוצגת נדרשת להיות רלוונטית לניתוח התנהגות ובעלת אופי מדעי ומתקדם הנתמך באיסוף נתונים.  

 

הפוסטרים יוצגו במסגרת תערוכה או מושבים מיוחדים בכנס. 

הגשת הצעה להצגת פוסטר בהתאם לדרישות המפורטות כאן

דוגמא לפוסטר

הנחיות כלליות להגשת הצעה

אבטחת ההצגה

הגשת המידע הנה באחריות המגיש. מגיש התקציר מתחייב כי אם הצעתו תתקבל ידוע לו כי עליו להירשם ולהשתתף בכנס ולהציג את העבודה כנדרש בהתאם ללוח הזמנים שייקבע. מגישים אשר לא יציגו את עבודתם במהלך הכנס לא יורשו להציג עבודות בכנס בשנה העוקבת.

אבטחת ביצוע

כלל המציגים באירוע מצופים להתנהג ע"פ כללי קוד האתיקה ולהשתמש בשפה ראויה בלבד. שימוש בשפה מפלה או במילות גנאי הינו אסור. 

צילום ותמונות

הכנס ומשתתפיו יצולמו ע"י צלמים מטעם ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל. בהרשמה לכנס הנך מתיר/ה לארגון מנתחי ההתנהגות בישראל להשתמש בתמונות לכל מטרה פרסומית ותקשורתית נוכחית או עתידית, לפי שיקול דעת הארגון.

אישור הגשה

מגישי ההצעות יקבלו אישור במייל המאשר את קבלת החומר עבור כל הצעה שהוגשה.

מייל להגשת הצעות:

  ioba.pniyot@gmail.com

סווג לתחומי ניתוח התנהגות:

כל תקציר שיוגש יסווג לאחד מהתחומים הבאים:

או – אוטיזם

רפ – רפואי: פרמקולוגיה התנהגותית, רפואה ונוירולוגיה

שי – שילוב בקהילה, חברתי, הכללה/שימור

לק – לקויות התפתחותיות, קשיי התנהגות

מע – מערכות חינוך

OBM – ניהול התנהגות ארגונית

פי – נושאים פילוסופים, תפיסתיים והיסטוריים של ניתוח התנהגות

מה – מחקר והוראת ניתוח התנהגות

הד – הדרכת הורים

אח – אחר