הכשרה מקצועית 17-19/12/19

 Skill-Based Treatment Notebook 5

Practical Functional Assessment Workbook 4

תרגום מצגת 17.12.19 

תרגום מצגת 18.12.19 

מצגת ללא תרגום  18.12.19 

ראיון הורים מתורגם